Evidensia Veterinærmedisinske Forum – EVMF

Evidensia Veterinærmedisinske Forum – EVMF

Forskning for å utvikle veterinærmedisinen på lang sikt

Da Evidensia ble dannet, skapte vi også Evidensia Veterinærmedisinske Forum, EVMF. Her inngår noen av Evidensias og Nordens mest erfarne veterinærer. Styreleder er Lennart Sjöström, Diplomate ECVS og sjefsveterinær på Centrum for Kirurgi og Ortopedi på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm.

Formålet med forumet er å overvåke og utvikle de veterinærmedisinske spørsmål innen Evidensia. På den måten skal Evidensia fortsette å holde høyeste veterinærmedisinske kvalitet både nå og i fremtiden. EVMF er en del av Evidensias ledelsessgruppe og har dermed stor innflytelse på virksomheten.

I EVMF inngår foruten Lennart Sjöström,  Linda Toresson på Regiondjursjukhuset Helsingborg, Sverre Seierstad Landsjef i Evidensia Norge, Erik Elfström sjefsveterinær Södra Djursjukhuset, Anders Norén sjefsveterinær Specialisthästsjukhuset Strömsholm,  Jan Räih sjefsveterinær Univet  Esbo Djursjukhus i Finland, Thomas Egelund, Monica Heggelund sjefsveterinær Oslo Dyresykehus, Casper Lindegaard sjefsveterinær  Djursjukhuset Helsingborg Specialisthästsjukhus, Annika Tranaeus Rowe virksomhetansvarlig EVMF og veterinær på Specialistdjursjukhuset Strömsholm Hund Katt.

EVMF sine hovedmål:
EVMF skal overvåke det veterinærmedisinske og langsiktige i Evidensia på en slik måte at disse spørsmål alltid overvåkes sammen  med den forretningsmessige planleggingen.

EVMF skal sørge for at Evidensias enheter:
*Arbeider evidensbasert
*Tilbyr høy kvalitet overfor pasienter, dyreeiere,  kolleger og  øvrige aktører i den veterinærmedisinske bransjen.
*Investerer  i medisinsk utvikling ved å delta i kompetanseutvikling, overvåking og klinisk forskning.
*Følger fastslåtte nasjonale policies vedrørende for eksempel hygiene og antibiotikabruk.