Slik driver, og leder vi utviklingen

Slik driver, og leder vi utviklingen

Idag skjer den veterinærmedisinske utviklingen for det meste på de store dyresykehusene. Vi i Evidensia er stolte over å være med å drive utviklingen.  Med 630 000 pasientbesøk i året har vi et optimalt grunnlag for å sammenligne behandlinger og prøveresultater med stor sikkerhet. Vi har også mange gode ressurser, mange spesialiteter og høyteknologisk avansert veterinærmedisinsk utstyr. Det vil vi benytte for å utvikle fremtidens veterinærmedisin. Akkurat nå driver vi flere forskningsprosjekter. De fleste skjer på våre store dyresykehus  i Sverige. Vi arbeider også for å skape ennå bedre muligheter for flere å drive med klinisk forskning innen Evidensia. Mindre enheter kan for eksempel få hjelp og veiledning fra våre dyresykehus. I en læringsorganisasjon som vår er kompetanseoverføring av største viktighet. Derfor driver vi omfattende utdannelse på alle nivåer og for alle ansatte.

Utviklingen i veterinærbransjen går raskere enn noen sinne. Bare innen området hund og katt publiserers 6-8000 vitenskapelige artikler årlig. Det er nesten umulig for en enklet veterinær å ha oversikt over alt som skjer, sile ut det viktigste og gjøre de beste valgene. Gjennom Evidensia og vårt Veterinærmedisinske forum kan våre klinikker og dyresykehus holde det høyeste kunnskapsnivå og tilby det siste innen behandling, medisin og forskning. Den seneste kunskapen kan også spres fortere til våre veterinærer og dermed komme pasienter og dyreeiere til del.