Vi skaper framtidens veterinærmedisin

Vi skaper framtidens veterinærmedisin

Bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre medisiner og friskere dyr. Dette er noen av målene med den omfattende forskningen som pågår i Evidensia. Vi driver med klinisk forskning innen veterinærmedisin, hvilket blant annet leder til nye behandlingsmetoder som benyttes verden over. For å kunne følge med på og utvikle de veterinærmedisinske spørsmål på lang sikt, har vi dannet Evidensia Veterinærmedisinske Forum (EVMF) hvor representantene også er med i Evidensias ledelse. Vi har også en egen forskningskoordinator for å samordne vårt arbeide innen veterinærmedisinsk forskning.