Eiere

Våre eiere:

Evidensia Djursjukvård er et svenskt aksjeselskap. Eierne deler Evidensias visjon – å fortsette å drive den veterinærmedisinske utviklingen framover til fordel for dyr, dyreeiere og medarbeidere.

  • Stiftelsen Strömsholm Djursjukvård som tidligere var eiere av virksomheten i Strømsholm
  • Stiftelsen Svensk Djursjukvård som tidligere drev virksomheten i Helsingborg og Malmø
  • Evidensias ledelse og et større antall medarbeidere.
  • EQT, et svenskt privat kapitalselskap med hovedkontor i Stockholm. EQT ble grunnlagt i 1994 og deler Wallenbergvirksomhetens verdier når det gjelder eierskap og langsiktig utvikling.

Satsingen på Evidensia Djursjukvård bygger på langsiktig engasjement. Det er en av årsakene til at styret og aksjeeierne i Evidensia har besluttet at ingen aksjeeiergevinst skal utbetales. Aksjegevinst forblir i Evidensia for å gjeninvesteres i virksomheten.