Tularemiprosjektet – studie i harepest

Tularemiprosjektet – studie i harepest

Publisert 5. januar 2012

Evidensia er med i et forskningsprosjekt om harepest som heter «Kartlegging av tularemi (harepest) blant norske hunder». Dette er et initiativ fra Veterinærinstituttet der Evidensia er en av samarbeidspartnerne i prosjektet.

Tularemi forårsakes av bakterien Francisella tularensis. Tularemi forekommer primært hos ville dyr, spesielt hos hare og smågnagere, og kalles også harepest eller lemenpest. Tularemi kan overføres til mennesker og gir sykdom, men kan behandles med antibiotika. Hunder og andre rovdyr har tradisjonelt blitt sett på som motstandsdyktige mot bakterien, men resultater fra en pilotstudie utført ved Veterinærinstituttet i 2012/2013 tyder på at også hunder kan bli syke av F tularensis. Studien ble igangsatt på grunn av mistanke om tularemi hos flere hunder som hadde hatt nærkontakt med lemen i året 2011, som var et lemenrikt år. Studien beskriver også et tilfelle av tularemi hos én hund og dens eier. At hunder også blir syke av tularemi er ny og interessant kunnskap som vi ønsker å undersøke grundigere i et større materiale. Studien «Kartlegging av tularemi blant norske hunder» vil utføres ved å ta blodprøver av hunder som har vært i nærkontakt med lemen, samt hunder som ikke har vært eksponert.

Vi trenger derfor å komme i kontakt med eiere av hunder som er aktuelle til studien og som kan komme innom og ta en blodprøve. Hunder som jager, fanger og spiser lemen er de mest aktuelle hundene, men hunder som oppholder seg mye i terreng der det er lemen og hare er også gode kandidater.

Symptomene som har vært observert hos hund med tularemi er høy feber, oppkast, dårlig matlyst, magesmerter og pusteproblemer. Mange hunder har nær kontakt med hare, lemen og andre smågnagere under jakt og ellers når de er på fjellet. Det hender også at de fanger og spiser lemen og på denne måten utsettes for bakterien. Problemstillingen er derfor aktuell for alle som oppholder seg i smågnagertette områder med hund.
Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til å gi råd og anbefalinger om hvordan man skal opptre med hund i smågnagertette områder/lemenår. Kunnskap om diagnostikk og behandling vil bidra til økt oppmerksomhet rundt denne diagnosen hos hund, noe som kommer hundeeiere til gode.

Vil du og din hund delta ta kontakt med oss på telefon 22 68 35 00 eller send en mail til oslodyresykehus@evidensia.no.

 

Foto: Øyvind Gundersen