Evidensia Oslo Dyresykehus

Ditt akutt- og henvisningssykehus

I dag: Døgnåpent
Akuttvakt
Se alle våre ansatte
Tamara Weitzer

Veterinær

Tamara Weitzer

E-post:

tamara.weitzer@evidensia.no

Klinikk:

Evidensia Oslo Dyresykehus

Tamara Weitzer er utdannet veterinær ved Veterinærhøgskolen i Wien i 2011. Hun ble ansatt som veterinær ved Evidensia Oslo dyresykehus i 2016. Tamara arbeider til daglig med hudpasienter, kiropraktikk eller med de innlagte pasientene på inneliggende avdeling. Tamara har lang erfaring innen akutt- og intensivmedisin, og er også en av våre vaktveterinærer. Tamara har en spesiell interesse for kiropraktikk, endokrinologi, ernæring og dermatologi.

 

Tamara treffer du i poliklinikken eller ved oppstallingsavdelingen.

Erfaring

  • Tidligere arbeidet som veterinær på Akuttmottak for Smådyr ved Veterinærhøgskolen i Wien og ved andre smådyr- og hesteklinikker i Østerrike og Tyskland
  • Arbeidet ved Tierklinik Hofheim, Tyskland fra 2012-2015
  • Arbeidet ved Evidensia Oslo dyresykehus siden 2016

Ekspertise:

  • Klinisk ernæring - NMBU 2016
  • IAVC og IVCA diplom i veterinærkiropraktikk
  • Dermatologi - ESAVS
  • Diverse kurs i indremedisin, ultralyd og akuttmedisin