Evidensia Søgne Dyreklinikk

den beste behandlingen for din beste venn

Idag: Stengt

Priser gjeldene fra 01.02.2020:

Prisene er veiledende. Det tas forbehold om prisendringer og eventuelle tilleggskostnader ved komplikasjoner og lignende.

Tenner:
Tannrens, hund inkl fullstatus røntgen Fra kr 2400,-
Tannrens, katt inkl fullstatus røntgen Fra kr 2000,-
Tannrøntgen pr.bilde kr 123-
Øvrige:
Undersøkelse 15 min Fra kr 624,-
Undersøkelse 30 min kr 1248,-
Ultralyd drektighet: kr 928,-
Kloklipp hund uten bedøvelse Kr 346,-
Pass inkl. utfylling Kr 843,-
Ormekur utland passutfylling uten tabeletter kr 265-
Kveldstillegg fra 17:00-19:00 Kr 183,-
Lørdagstillegg Fra kr 143,-
Kastrasjon:
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Kr 1800,-
Kastreringspakke hundkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 2450,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Kr 1150,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 1800,-
Vaksinasjon:
Vaksine hund BbPi kr 820,-
Vaksine hund DHPPI kr 820,-
Vaksine hund DHP + BbPi kr 930,-
Vaksine katt kr 820,-
Rabis hund/katt 820,-
Røntgen:
HD røntgen inkl. bedøvelse Fra kr 1705,- > 2410,-
HD og AD røntgen inkl. bedøvelse kr 3291,-