Evidensia Søgne Dyreklinikk

den beste behandlingen for din beste venn

I dag: Stengt

Priser gjeldene fra 01.05.2020:

Prisene er veiledende. Det tas forbehold om prisendringer og eventuelle tilleggskostnader ved komplikasjoner og lignende.

KAMPANJER
Her legges kampanjer når vi har det
Tannrens, hund inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2600,-
Tannrens, katt inkl inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2200,-
Tannrøntgen pr.bilde NB: sedasjon kommer i tillegg Kr 141,-
Undersøkelse 30 min Kr 1335,-
Ultralyd drektighet: Kr 1030,-
Kloklipp hund uten bedøvelse Kr 376,-
Pass inkl. utfylling Kr 983,-
Ormekur utland passutfylling uten tabeletter Kr 295,-
Resept Kr 174,-
Chip.merking Kr 1474,-
Chip.merking, i tillegg til annen behandling Kr 650,-
Kveldstillegg fra 17:00-19:00 Fra kr 190,-
Lørdagstillegg Fra kr 167,-
Utrykning vakt veterinær/Oppmøte veterinær etter stengetid Kr 4280,-
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Kr 1800,-
Kastreringspakke hundkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 2450,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Kr 1150,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 1800,-
Vaksine hund BbPi Kr 820,-
Vaksine hund DHPPI Kr 820,-
Vaksine hund DHP + BbPi Kr 930,-
Vaksine katt Kr 820,-
Rabis hund/katt Kr 820,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering, 1 stk. Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 694,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering 2 stk (grunnimmunisering). Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 1063,-
HD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Fra kr 1819,- > 2033,-
HD og AD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Kr 2889,-
Røntgen drektighet Kr 991,-