Evidensia Søgne Dyreklinikk

den beste behandlingen for din beste venn

I dag: 08:00–17:00

Priser gjeldene fra 30.09.2020:

Prisene er veiledende. Det tas forbehold om prisendringer og eventuelle tilleggskostnader ved komplikasjoner og lignende.

Tannrens, hund inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2100,-
Tannrens, katt inkl inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 1700,-
Tannrøntgen 1-2 bilder NB: sedasjon kommer i tillegg Kr 150,-
Ultralyd drektighet: Kr 1215,-
Kloklipp hund uten bedøvelse Kr 200,-
Pass inkl. utfylling Kr 550,-
Ormekur utland passutfylling uten tabeletter Kr 250,-
Resept Kr 174,-
Chip.merking, i tillegg til annen behandling Kr 650,-
Kveldstillegg fra 17:00-19:00 15% tillegg i prisen
Lørdagstillegg 10:00-14:00 15% tillegg i prisen
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Kr 1700,-
Kastreringspakke hunnkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 2350,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Kr 1150,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 1750,-
Vaksine hund BbPi Kr 699,-
Vaksine hund DHPPI Kr 699,-
Vaksine hund DHP + BbPi Kr 715,-
Vaksine katt Kr 699,-
Rabis hund/katt Kr 715,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering, 1 stk. Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 594,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering 2 stk (grunnimmunisering). Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 999,-
HD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Kr 1500,- (ekskl. sedasjon)
HD og AD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Kr 2890,- (ekskl. sedasjon)
Røntgen drektighet Kr 1100,-
Progesterontest kr 1015,-
Røntgen drektighet Kr 1100,-
Ultralyd drektighet: Kr 1215,-
Livsavslutning hund felleskremering Kr 3500,-
Livsavslutning hund eier tar tar med hjem Kr 2500,-
Livsavslutning hund separert kremering Fra kr 5625,-
Livsavslutning katt felleskremering Kr 2000,-
Livsavslutning katt eier tar tar med hjem Kr 1300,-
Livsavslutning katt separert kremering Fra kr 4325