Regionale og strenge smitteverntiltak gjelder for våre dyreklinikker i Oslo-regionen. 

Lettelser for våre dyreklinikker i resten av landet. Les om tiltakene her.

Evidensia Søgne Dyreklinikk

den beste behandlingen for din beste venn

I dag: 08:00–17:00

Priser gjeldene fra 30.09.2020:

Prisene er veiledende. Det tas forbehold om prisendringer og eventuelle tilleggskostnader ved komplikasjoner og lignende.

Tannrens, hund inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2100,-
Tannrens, katt inkl inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 1700,-
Tannrøntgen pr.bilde NB: sedasjon kommer i tillegg Kr 141,-
Undersøkelse 30 min Kr 1335,-
Ultralyd drektighet: Kr 1030,-
Kloklipp hund uten bedøvelse Kr 200,-
Pass inkl. utfylling Kr 983,-
Ormekur utland passutfylling uten tabeletter Kr 295,-
Resept Kr 174,-
Chip.merking, i tillegg til annen behandling Kr 650,-
Kveldstillegg fra 17:00-19:00 Fra kr 190,-
Lørdagstillegg Fra kr 167,-
Utrykning vakt veterinær/Oppmøte veterinær etter stengetid Kr 4280,-
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Kr 1700,-
Kastreringspakke hundkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 2350,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Kr 1150,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 1750,-
Vaksine hund BbPi Kr 720,-
Vaksine hund DHPPI Kr 720,-
Vaksine hund DHP + BbPi Kr 799,-
Vaksine katt Kr 720,-
Rabis hund/katt Kr 720,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering, 1 stk. Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 594,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering 2 stk (grunnimmunisering). Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 999,-
HD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Fra kr 1819,- > 2033,-
HD og AD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Kr 2889,-
Røntgen drektighet Kr 991,-
Progesterontes kr 1015,-
Røntgen drektighet Kr 991,-
Ultralyd drektighet: Kr 1030,-