Evidensia Søgne Dyreklinikk

den beste behandlingen for din beste venn

I dag: 10:00–14:00

Priser gjeldene fra 01.05.2020:

Prisene er veiledende. Det tas forbehold om prisendringer og eventuelle tilleggskostnader ved komplikasjoner og lignende.

Her legges kampanjer når vi har det
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Før Kr 1800,- NÅ 1300,-
Kastreringspakke hundkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Før Kr 2450,- NÅ 2000,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Før Kr 1150,- NÅ 850,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Før Kr 1800,- NÅ 1300,-
Tannrens, hund inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2600,-
Tannrens, katt inkl inkl. sedasjon, overvåking og fullstatus røntgen Fra kr 2200,-
Tannrøntgen pr.bilde NB: sedasjon kommer i tillegg Kr 132-
Undersøkelse 30 min Kr 1248,-
Ultralyd drektighet: Kr 965,-
Kloklipp hund uten bedøvelse Kr 353,-
Pass inkl. utfylling Kr 877,-
Ormekur utland passutfylling uten tabeletter Kr 276-
Chip.merking Kr 1389,-
Chip.merking, i tillegg til annen behandling Kr 650,-
Kveldstillegg fra 17:00-19:00 Fra kr 180,-
Lørdagstillegg Fra kr 156,-
Utrykning vakt veterinær/Oppmøte veterinær etter stengetid Kr 4000,-
Kastrasjon hunnkatt inkl. smertebehandling Kr 1800,-
Kastreringspakke hundkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 2450,-
Kastrasjon hannkatt, inkl. smertebehandling Kr 1150,-
Kastreringspakke hannkatt inkl. ID-chip, øremerking, registrering i dyreID og smertestillende Kr 1800,-
Vaksine hund BbPi Kr 820,-
Vaksine hund DHPPI Kr 820,-
Vaksine hund DHP + BbPi Kr 930,-
Vaksine katt Kr 820,-
Rabis hund/katt Kr 820,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering, 1 stk. Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 650,-
Vaksine i forbindelse med kastrering/sterilisering 2 stk (grunnimmunisering). Må betales samtidig med steriliseringen/kastreringen Kr 995,-
HD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Fra kr 1700,- > 1900,-
HD og AD røntgen inkludert bedøvelse. Husk å forhåndsbestille rekvisisjon på NKK DogWeb Kr 2700,-
Røntgen drektighet Kr 928,-