Evidensia Vestfold Dyrehospital

Dyreklinikk med fokus på personlig service

I dag: 08:00–16:00

Å ta farvel…

Det å ta farvel med sitt kjæledyr er noe av det tyngste man må igjennom for mange.

Vi må faktisk bestemme at det dyret vi er så uendelig glad i skal få slippe. Dette er en avgjørelse man ikke alltid klarer å ta alene.

Hos Evidensia Vestfold Dyrehospital setter vi dyrevelferd høyt, og vi vil si i fra når tiden er inne. Dersom dyret ditt ikke har god livskvalitet grunnet sykdom, eller dersom det ikke lenger er forsvarlig å fortsette behandling, vil vi hjelpe dere med den vanskelige avgjørelsen.

På disken i vår resepsjon står det et lys, når dette lyset tent er det noen som tar farvel med sitt kjæledyr. Under lyset henger det en liten plakat der vi ber andre besøkende om å holde stemmenivået nede under denne vanskelige tiden i respekt ovenfor de som tar farvel med sitt kjæreste.

Vi takker for deres tålmodighet og forståelse.

Når dette lyset er tent i resepsjonen betyr det at noen tar farvel med sitt kjæledyr

Når avgjørelsen er tatt får eier selv velge om de ønsker å benytte seg av vårt stillerom. På vårt stillerom tenner vi lys, det er en sofa der og ikke fullt så klinisk som et undersøkelsesrom.

Etter første sprøyte er gitt vil vi forlate rommet slik at eier kan sitte i fred med dyret mens det sovner. Etter en stund vil vi komme inn og gi sprøyte nummer to, eier kan da selv velge om de ønsker å være der når denne settes, om de vil gå før den settes eller om de vil forlate rommet i det den settes for å så komme inn igjen. I etterkant får eier sitte med dyret så lenge de måtte ønske eller ha behov.

Mange velger å gjøre opp betaling og evt. valg av urne før de går inn på stillerommet, slik at når eier er klar for å forlate klinikken, kan de bare gå uten å stoppe i resepsjonen. Det er også muligheter for å gå ut vår bakdør om man ikke orker å gå igjennom resepsjonsområdet.

En verdig avslutning

Selv om døden er den naturlige avslutningen på livet er den likevel vanskelig å akseptere for oss mennesker.

I vårt moderne samfunn har vi ofte et fjernt forhold til døden men som dyreeier vil du sannsynligvis før eller senere måtte ta den tunge beslutningen om å la dyrlegen hjelpe ditt dyr med den siste reisen. Det kan være flere årsaker til at man overveier å la dyret slippe fra: Akutte, alvorlige skader eller tilstander som ikke lar seg behandle på tilfredsstillende vis eller kroniske lidelser som medfører alvorlige plager eller smerte. Hos det aldrende dyr kan summen av flere plager og vondter gjøre at avlivning synes å være den beste løsningen.

Når den tunge beslutningen er tatt i samråd med dyrlegen, er det viktig at selve avlivningen skjer i en så rolig atmosfære som mulig, enten på klinikken eller i vante omgivelser i hjemmet. Du som eier velger selv om du vil være til stede eller ikke. Det samme gjelder også om det er barn i familien med sterk tilknytning til dyret. Hvis du på forhånd har snakket med barna om hva som skal foregå og hvorfor, takler de denne prosessen vel så godt som en voksen person.

Selve avlivningen foregår ved at dyret får en beroligende/smertestillende sprøyte. Dette er som regel ikke smertefullt. Etter noen minutter ligger dyret i dyp søvn og dyrlegen gir så en overdose med sovemiddel. I løpet av noen sekunder er det hele over. De fleste dyreeiere ønsker at dyrlegen skal sørge for at dyret blir kremert. Dersom du ønsker det, kan du få asken tilbake i egen urne som du kan oppbevare innendørs eller grave ned ute.

Si ifra om det er noe vi kan gjøre slik at det blir lettere for deg!