Evidensia Åssiden Dyreklinikk
Idag: 09:00–15:00

Om klinikken

Evidensia Åssiden Dyreklinikk er en av Drammens største og eldste dyreklinikker. Vi startet i 1994 i et lite koselig trehus i Buskerudveien på Åssiden. Siden har vi vokst og flyttet til større lokaler på Landfalløya.

Vi har alltid vært en ren smådyrklinikk og i årenes løp har vi utviklet høy kompetanse på dette feltet. Sommeren 2000 ble vi sertifisert av Den Norske Veterinærforening som den 5. første i landet. I 2007 så vi behovet for nye lokaler og utformet en dyreklinikk akkurat slik vi ønsket den. Hos oss er alt fra A til Å tilrettelagt for både pasientene og vi som jobber her.

i 2013 ble Åssiden Dyreklinikk en del av Evidensia Dyrehelse. Ved å bli en del av Evidensia sikrer vi ytterligere kraft bak vår satsing på veterinærmedisinsk kompetanse og kvalitet. Våre medarbeidere drar nytte av et omfattende faglig nettverk og samarbeid, som kommer dyrene i Drammensregionen til gode.

klinikken

Sertifisert av Den Norske Veterinærforening

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker. Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

Evidensia Åssiden Dyreklinikk ble sertifisert av Den Norske Veterinærforening i år 2000. Å få denne sertifiseringen innebærer at vi oppfyller en del fastsatte krav til lokaliteter, kompetanse, utstyr, og oppfølging av offentlige lover og regler. Vi får besøk hvert 2. til 4. år av DNVs sertifiseringskomite, og får dermed en oppfølging som sikrer at vi holder oss oppdatert i forhold til de krav som stilles.

Mer informasjon om hva denne ordningen omfatter finnes her.