Evidensia Oslo Dyresykehus Nært og nærhet
Idag: Døgnåpent

Evidensia Oslo Dyresykehus er sertifisert av Den norske veterinærforening, og er godkjent som utdannelses-sted for spesialistkandidater.

Sertifisert av Den norske veterinærforening

Den norske veterinærforening har en egen sertifiseringsordning for dyreklinikker. Hovedmålet med sertifiseringsordningen er å bidra til en løfting av kvaliteten på de norske dyreklinikkene, både faglig og administrativt.

Evidensia Oslo Dyresykehus har vært sertifisert av Den Norske Veterinærforening siden ordningen startet . Å få denne godkjenningen innebærer at vi oppfyller en del fastsatte krav til lokaliteter, kompetanse, utstyr, og oppfølging av offentlige lover og regler. Vi får besøk hvert 2. til 4. år av DNVs sertifiseringskomité, og får dermed en oppfølging som sikrer at vi holder oss oppdatert i forhold til de krav som stilles.

Mer informasjon om hva denne ordningen omfatter finnes her.