Evidensia Tromsø Veterinærsenter

Idag: 08:00–18:00

Faglighet og omsorg

Vårt mål er å yte den beste service for deg og ditt dyr. Dette kan være alt fra avansert diagnostikk og behandling, til samtale, empati og forståelse. Sammen kan vi legge rammene for hva som er det riktige for dere.
Hos oss møter du engasjerte og dyktige medarbeidere på telefonen, i resepsjonen og i klinikken. Vi tar alle jevnlig etterutdanningskurs. Vi jobber hele tiden med å optimalisere vår kundeservice, vår faglige kvalitet og for å bevare våre ansattes trivsel og humør.

Sertifisert klinikk

Å være sertifisert av Den Norske Veterinærforeningen er et kvalitets-bevis, som sikrer våre kunder at deres dyr blir ivaretatt etter gjeldende høye standard satt av foreningen. Sertifiseringen har vi fått etter søknad og tilsyn av Veterinærforeningens godskjennelsekomité. Komiteen gjør en grundig gjennomgang av at klinikken tilfredsstiller foreningens krav til høy faglige kompetanse og etterutdanning, er topp moderne utrustet og at alle nødvendige rutiner og hygienekrav følges nøye. Klinikker som er sertifisert blir kontinuerlig fulgt opp og kontrollert, så kunden er sikret at kvaliteten opprettholdes.
Du kan lese mer om klinikksertifisering på Den Norske Veterinærforeningen sin hjemmeside.