Regionale og strenge smitteverntiltak gjelder for våre dyreklinikker i Oslo-regionen. 

Lettelser for våre dyreklinikker i resten av landet. Les om tiltakene her.

Nytt koronavirus - informasjon og smittevern

Nytt koronavirus (coronavirus)

I januar 2020 ble et nytt koronavirus oppdaget; SARS-CoV-2. Viruset kan gi en sykdom hos menneske som kalles COVID-19. Sykdommen kan arte seg som alt fra en mild forkjølelse til mer alvorlig luftveisinfeksjon, og i verste fall kan den, særlig hos eldre eller svekkende mennesker, være dødelig. WHO har erklært utbruddet som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.

Det er fortsatt mye man ikke vet om SARS-CoV-2, og ny kunnskap kommer nesten daglig. Gode informasjonskilder for oppdatert informasjon er blant annet

Om koronavirus

Det finnes en rekke ulike koronavirus hos både dyr og mennesker, mange av dem kjenner vi godt og de er svært vanlige. Koronavirus hos hund gir gjerne diaré eller luftveisinfeksjon, mens koronavirus hos katt kan gi luftveisinfeksjon og FIP (Felin infeksiøs peritonitt). Disse virusene er ikke det samme som nå gir COVID-19 hos mennesker.

Smitte mellom dyr og mennesker

Enkelte typer av koronavirus kan smitte mellom mennesker og dyr (såkalt zoonose), men det vanligste er at de ikke gjør det.

Det er påvist SARS-CoV-2 hos én hund i Hong Kong. Eieren hadde COVID-19. Det er ikke fastslått om hunden bare var en passiv bærer av virus i dette tilfellet, eller om den faktisk hadde blitt aktivt infisert med viruset. Testen var bare «svakt positiv».

Så langt konkluderer Veterinærinstituttet og WHO med at det ikke er noe som tyder på at man kan bli smittet COVID-19 fra kjæledyret sitt. Det er heller ikke noe som tyder på at kjæledyret ditt kan bli sykt av SARS-CoV-2 smitte fra deg.

Testing av dyr for koronavirus

Det har lenge vært tilgjengelige tester for koronavirus hos blant annet katt, hund, hest, ilder osv, men det er andre typer av koronavirus enn det nye som gir sykdom hos mennesker nå. Så om du har opplevd at din hund eller katt har blitt testet for korona, har det dreid seg om en annen variant av viruset.

Så lenge man ikke har grunnlag for å si at det nye koronaviruset smitter fra menneske til hund og katt, vil det i ikke være aktuelt å teste være kjæledyr.

Kjæledyr i husholdninger med smitte eller i karantene

Folkehelseinstituttet har ikke kommet med særskilte råd om kjæledyr som bor sammen med mennesker med kjent SARS-CoV-19 smitte, eller i husholdninger i karantene. Katter og hunder kan dermed luftes og ferdes ute som normalt.

Ved behov for akutt dyrlegehjelp til et dyr fra en husholdning med kjent COVID-19, eller i karantene, ber vi om at du kontakter dyreklinikken din før ankomst slik at eventuelle smittevernstiltak kan iverksettes. Dersom det ikke er behov for akutt hjelp, er det naturlig å vente med dyrlegebesøket til karantenen er opphevet.

Finn din nærmeste dyreklinikk her

Forebygging av smitte ved våre dyreklinikker og dyresykehus

Hygienetiltak koronavirus - vi håndhilser ikke Hygienetiltak koronavirus - tilgang til håndsprit
Håndhilser ikke
Gir deg tilgang til håndsprit
Vi er like glade for å se deg som før, men vi utsetter håndhilsingen til en annen gang Benytt deg gjerne av håndspriten vi har satt frem, både når du kommer og når du går.
Hygienetiltak koronavirus - påminner om luftveishygiene om Hygienetiltak koronavirus - ekstra fokus på klinikkhygiene
Minner deg på luftveishygiene
Har ekstra fokus på klinikkhygiene
Hosting og nysing hører hjemme i papirlommetørklær som deretter kastes. Alternativt kan albuekroken brukes. Etterpå brukes håndsprit eller -vask. Evidensia har omfattende hygieneretningslinjer som gjelder på alle våre dyreklinikker.

Kilder

Folkehelseinstituttet

Veterinærinstituttet

WHO

Mattilsynet