Behandling av persondata ved rekruttering

Behandling av persondata ved rekruttering

Opplysningsplikt under rekruttering i forbindelse med søknad/CV som sendes til Evidensia Smådyr AS eller Evidensia Dyrehelse AS


Formålet med personopplysningene

Formålet med å samle inn personopplysninger om deg i rekrutteringsprosessen er å vurdere om du er en kvalifisert kandidat til en ledig stilling hos Evidensia.

Når du søker en stilling hos oss, mottar og behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Det gjør at vi er dataansvarlige for slike personopplysninger.
Du finner våre kontaktopplysninger her: https://evidensia.no/om-oss/kontakt-oss/

I forbindelse med rekrutteringsprosessen behandler vi alminnelige personopplysninger om deg, men det kan også forekomme at vi behandler særlige personopplysninger. I denne teksten kan du lese mere om hvilke opplysninger vi behandler om deg når du søker en stilling hos oss.

Når vi mottar din søknad

I rekrutteringsprosessen er det de personopplysninger som fremgår av din søknad, CV og andre medsendte dokumenter, som blir registrert.

Dette er personopplysninger, som du selv har sendt oss med henblikk på at bli ansatt.

Vi vurderer spesielt hver enkelt søkers kvalifikasjoner i forhold til den annonserte stillingen. Når vi har lest søknadene, velger vi kandidater til intervjuer. De søkerne som ikke blir kalt inn til intervju/samtale får beskjed om dette.

Når vi har invitert deg til et intervju/samtale

I forbindelse med samtalene mottar vi eventuelt ytterligere opplysninger om deg, som vi noterer til i bruk i den videre rekrutteringsprosessen.

Oppbevaring og sletting

Dersom du får avslag på din søknad, sletter vi de opplysningene som vi har registrert om deg innen 6 måneder.  Om du blir ansatt, lagrer vi de opplysningene som har vært en del av rekrutteringsprosessen i din ansattmappe.

Oppbevaring av søknader med tanke om senere rekruttering

I noen situasjoner vil vi gjerne arkivere din søknad, selv om du har fått avslag. Dette er med sikte på ledige stillinger som kan dukke opp i fremtiden. Du vil bli bedt om å gi ditt samtykke til dette, dersom vi ønsker å beholde din søknad utover den fastsatte tiden for lagring.

Andre mottakere som kan behandle dine opplysninger

I forbindelse med rekrutteringsprosessen kan det være andre som vil motta dine personopplysninger. Dette kan f.eks. være private rekrutteringsselskap dersom vi benytter det i den aktuelle prosessen. Det vil fremkomme tydelig av stillingsutlysningen hvem som er mottaker av søknaden.

Dine rettigheter

I forbindelse med den nye personopplysningsloven, følger også rettigheter for deg som søker.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i de opplysninger som vi behandler om deg, og om ønskelig få disse utlevert.

Rett til innsigelse

Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål rundt Evidensias behandling av personopplysninger kan sendes via e-post til: gdpr@evidensia.no.


Klage til Datatilsynet

Du har mulighet til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktopplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no