Akuttvakt

Mandag- Fredag  08:00-15:30
Øvrige dager: Ring Evidensia Sørlandet Dyresykehus, tlf 38601505
Mari Anne Andersen

Veterinær

Mari Anne Andersen

Mari Anne ble uteksaminert fra University of Veterinary Medicine i Budapest tidlig 2021. Hun jobbet noen måneder på midlertidig lisens i vår avdeling i Søgne. Etter hun ble uteksaminer har hun jobbet ved Stord Dyreklinikk fram til hun nå har kommet tilbake til oss i Evidensia.
Interessefeltene hennes er indremedisin og adferd.
KURS OG WEBINAR
  • Hd/ad røntgenkurs fra NKK/Veterinærforening
  • ISFM sine kattekurs (webinar)
  • vetforeningens høskurs i 2021 (webinar)
  • Animal Behaviour and Welfare online kurs i regi av University of Edinburg (webinar).