Evidensia - Veterinær, dyreklinikk og dyresykehus nær deg Evidensia - Veterinær, dyreklinikk og dyresykehus nær deg

Det viktigste for deg

er det viktigste for oss

Det spiller ingen rolle om det gjelder enkel vaksinering eller avansert operasjon. For oss er hvert besøk og hver pasient like viktig.

Alltid gratis tannsjekk ved alle våre dyreklinikker

Tannproblemer kan være svært vanskelig å oppdage, og dyret kan ha opplevd smerter over lengre tid. Ved å tilby gratis tannsjekk håper vi at flere får sjekket tannhelsen til dyret i tide!

Bestill gratis tannsjekk

Forebygging lønner seg Det er bedre å forebygge enn å behandle!

Det finnes i hovedsak seks forebyggende behandlinger for kjæledyr. Vi anbefaler at du gjentar de fleste av disse hvert år.

Les mer om forebyggende behandling
  Dyreklinikker og dyresykehus
  Veterinærer og dyrepleiere
  Pasienter behandles hvert år

Nyheter