Personvernerklæring

Personvernerklæringen skal enkelt forklare deg hvordan vi i Evidensia Dyrehelse AS («Evidensia», «vi», «oss», «våre») samler inn og bruker personopplysninger i forbindelse med tjenestene vi leverer.

Velkommen til Evidensia Smådyr AS, en del av IVC Evidensia. Denne erklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter informasjon om deg, hvem vi kan dele den med, og hvilke rettigheter du har. Denne erklæringen dekker de fleste måtene du samhandler med oss på, via nettstedet, i vår praksis, på sosiale medier eller via appene våre.  

Hvis vi må bruke personopplysningene dine på andre måter, eller av grunner som ikke dekkes av denne erklæringen, vil vi gi deg beskjed. Vi vil også oppdatere denne erklæringen fra tid til annen. 

1. Hvem vi er

Evidensia Smådyr AS, er behandlingsansvarlig i henhold til personvernlovgivningen. Som en del av IVC Evidensia-konsernet er vårt selskap også Smådyrkrematoriet samt andre selskaper og merker. 

Personopplysninger som behandles av et hvilket som helst selskap i konsernet, vil også bli gjort tilgjengelig for andre konsernselskaper der vi har behov for det - for eksempel for å levere eller støtte våre tjenester til deg, der vi er juridisk forpliktet, eller hvis du har gitt oss ditt samtykke. 

IVC Evidensia har utnevnt et personvernombud. Hvis du har spørsmål om denne erklæringen, inkludert forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, kan du kontakte vedkommende: 

 • Per post – IVC Evidensia, Data Protection Officer, The Chocolate Factory, Keynsham, Bristol, BS31 2AU, Storbritannia. 
 • Via e-post - privacy@ivcevidensia.com.


Andre styreenheter 

Når du bruker nettsidene våre og klikker på eksterne lenker eller besøker sidene våre på sosiale medier, kan personopplysningene dine også bli behandlet av leverandørene av disse tjenestene - for eksempel Meta (Facebook) eller Twitter. Disse nettstedene vil samle inn ytterligere informasjon om deg for sine egne formål, uavhengig av IVC Group. 

I tilfeller der IVC Group også bruker opplysningene de samler inn, kan IVC Group også være ansvarlig sammen med det andre selskapet for å avgjøre hvordan og hvorfor personopplysningene dine brukes, og for å sikre at de beskyttes.  

2. Hva samler vi inn, hvordan og hvorfor? 

De fleste personopplysningene vi samler inn, kommer direkte fra deg når du bruker eller ber om tjenester fra oss, eller tar kontakt med oss. Teknisk informasjon genereres når du bruker nettstedet, appene eller andre nettbaserte tjenester. 

Dataene vi samler inn, kan omfatte: 

 • Kontaktopplysninger som navn og adresse, inkludert e-post og kontoinformasjon på sosiale medier hvis du kontakter oss på den måten, og stedsinformasjon hvis vi henviser deg til lokale tjenester; 
 • Informasjon om tjenester du har brukt eller bedt om, kundeserviceinformasjon som komplimenter eller klager, meninger og svar på spørreundersøkelser, kontaktpreferanser og informasjon som våre ansatte kan registrere når de leverer tjenester til deg eller dyrene dine. Dette kan også omfatte opptak av samtaler du foretar til noen av våre tjenester; 
 • Finansiell informasjon, inkludert betalinger, konto- og kredittstatus; 
 • Informasjon om hvordan du bruker våre nettsteder og nettbaserte tjenester, inkludert sosiale medier, inkludert tekniske identifikatorer som informasjonskapsler (mer informasjon om cookies her)

Vi vil samle inn disse dataene slik at: 

 • Vi kan levere de tjenestene du bruker eller har bedt om, og administrere betalingen for dem som en del av vår kontrakt med deg; 
 • Vi kan forbedre tjenestene våre til deg og andre kunder, blant annet ved å innhente tilbakemeldinger fra deg via spørreundersøkelser, som en del av våre legitime forretningsinteresser; 
 • Vi kan administrere våre nettbaserte og andre tjenester effektivt og sikkert, som en del av våre legitime forretningsinteresser og juridiske forpliktelser overfor deg; 
 • Vi kan oppfylle lovpålagte forpliktelser, for å forebygge eller avdekke kriminalitet, eller i allmennhetens interesse, inkludert beskyttelse av dyrevelferd; 
 • Med ditt samtykke, slik at vi kan gi deg informasjon om produkter og tjenester som kan være av interesse.

Hvis du ikke vil at vi skal bruke noen av personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan levere tjenester til deg - for eksempel betalingsopplysninger eller kontaktinformasjon. 

Vi samler normalt ikke inn eller bruker opplysninger i "spesielle kategorier", for eksempel opplysninger om religion, seksualitet eller helse. 

3. Hvem vi deler personopplysningene dine med 

I tillegg til å bruke tjenesteleverandører for å støtte virksomheten vår, kan vi dele informasjon med andre separate organisasjoner som også er behandlingsansvarlige. Dette kan omfatte: 

 • Mattilsynet 
 • Andre veterinærer og dyreklinikker, laboratorier og dyrehelseleverandører og -byråer, der personopplysningene ikke kan anonymiseres eller på annen måte er nødvendige. 
 • Forsikringsrådgivere og andre profesjonelle og juridiske rådgivere 
 • Inkassobyråer 
 • Politimyndigheter, bedrageribekjempelsesbyråer og andre offentlige myndigheter. 
 • Selskaper som er godkjent av deg (f.eks. sosiale medier)  

Hvis noen del av virksomheten vår outsources, selges eller slås sammen, og der loven tillater det, vil vi dele opplysningene dine med den nye leverandøren slik at vi kan fortsette å levere tjenester til deg. De kan bruke personopplysningene dine på samme måte som beskrevet i disse retningslinjene. Vi vil selvfølgelig informere deg om slike endringer og gi deg mulighet til å reservere deg mot at opplysningene dine deles med en ny leverandør. 

4. Internasjonale overføringer 

IVC Evidensia er et multinasjonalt selskap, og noen av våre forretningsprosesser kan finne sted utenfor ditt eget land. Vi sørger for at dataene dine fortsetter å være beskyttet i henhold til de samme standardene: 

Sikre at landet er godkjent av datatilsynsmyndighetene for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå; 

Sørg for at myndighetsgodkjente kontrakter er på plass for å beskytte dataene og rettighetene dine. 

IVC Evidensia i Europa og Storbritannia (UK) bruker for tiden tjenesteleverandører i følgende land/regioner: 

 • Storbritannia (UK) 
 • Den europeiske union (EU)/Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) 
 • Amerikas forente stater (USA) 
 • India 

5. Sikre personopplysningene dine 

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak og andre tiltak for å beskytte opplysningene dine og begrense tilgangen til eller bruken av dem, og for å identifisere og håndtere mistanke om brudd på personopplysningssikkerheten og andre sikkerhetstrusler. 

Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til de ansatte, agenter, entreprenører og tjenesteleverandører som har behov for det. De vil kun behandle personopplysningene dine etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt og andre kontraktsvilkår for å beskytte opplysningene dine.

6. Lagring av data 

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene vi har samlet dem inn for, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske, regulatoriske, skattemessige eller rapporteringsmessige krav.  

7. Å ha kontroll over egen informasjon  

I henhold til Storbritannias og EUs personvernlovgivning har du noen viktige rettigheter. Kort oppsummert omfatter disse rettighetene  

 • Be om informasjon om hvordan vi bruker opplysningene dine  
 • Be om en kopi av personopplysningene dine  
 • Be om at vi korrigerer personopplysninger som er unøyaktige.  
 • Be om at vi ikke tar automatiserte avgjørelser basert på opplysningene dine (ikke vær redd, det gjør vi ikke).  
 • Be om at vi sletter opplysningene dine  
 • Når du har blitt bedt om og gitt oss ditt samtykke, kan du trekke tilbake dette samtykket.  
 • Be om at vi slutter å behandle alle eller deler av opplysningene dine.   
 • Be om at vi overfører deler av personopplysningene dine til en annen tjenesteleverandør.  

Noen av disse rettighetene kan under visse omstendigheter være begrenset eller underlagt unntak.  Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine eller sende inn en klage, kan du fylle ut et skjema for rettighetsforespørsel eller kontakte oss på privacy@ivcevidensia.com.    

Hvis vi ikke kan løse en klage slik du ønsker, kan du også sende en klage til din lokale EU-tilsynsmyndighet, www.datatilsynet.no

Skjema for forepørsel om personopplysninger

Om du ønsker å endre, få utlevert eller slette dine personopplysninger kan du sende forespørsel om dette ved å bruke vårt digitale skjema. Forespørsler kan kun mottas i skriftlig format.
GÅ TIL SKJEMA

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Om du har noen spørsmål vedrørende vår bruk av informasjonskapsler, vår nettsidepolicy eller vår behandling av personopplysninger, kan du sende oss en e-post her.
GDPR@EVIDENSIA.NO