Bakteriologisk dyrkning

For å kunne behandle infeksjoner med riktig type antibiotika, og for å unngå det økende problemet med antibiotikaresistens, er det ofte nødvendig med bakteriologisk dyrkning.

Bakteriologisk dyrkning utføres først og fremst for å se at det virkelig er bakterier og ikke noe annet som forårsaker sykdom, og videre for å finne ut hvilke typer antibiotika som vil virke.

Enkelte prøver kan dyrkes på dyreklinikkens lokale laboratorium, andre sendes avgårde til større laboratorier for undersøkelse. Man kan foreta bakteriedyrkning fra for eksempel urin, ører, sår, avføring, leddvæske, med mer. Det er nå stadig vanligere å vente til resultatet fra en slik bakteriologisk dyrkning foreligger før man starter en eventuell antibiotikakur.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten