Evidensia inkluderer Dyresykehuset Dyrlegen Harstad: Blir en del av ledende veterinærkjede

torsdag 19. november 2020
Ansatte ved Evidensia Harstad Dyresykehus

Alle veterinærer, dyrepleiere og assistenter blir med videre når klinikkene nå blir en del av veterinærkjeden Evidensia.

1. desember 2020 tar Evidensia, Europas største veterinærkjede, over Dyresykehuset Dyrlegen Harstad. Dyresykehuset får dermed tilgang på store fagmiljøer, mer strukturerte etterutdanningsløp, samt profesjonelle og moderne systemer.

Nytt navn på klinikken blir Evidensia Harstad Dyresykehus, og Bodil S. Eilertsen som har drevet klinikken sammen med mannen sin, fortsetter som klinikkleder. Stordyrpraksisen vil derimot ikke fortsette, men vil driftes videre i regionen av en av de tidligere ansatte. Nå ser Eiliertsen frem til å bli en del av et stort, landsdekkende fagmiljø innen dyrehelse.

– Evidensia gir oss tilgang til et omfattende fagmiljø og mer kompetanse gjennom mange dyktige kolleger på tvers av alle Evidensia klinikker -og sykehus, sier Eilertsen.

Hun presiserer at både historikk og lokal tilhørighet ivaretas gjennom at alle ansatte er med videre i driften under nytt navn, noe som kommer både dyreeierne og pasientene til gode.

Veterinær og klinikkleder Bodil Eilertsen vil fortsette driften av klinikken under nytt navn. Her utfører hun undersøkelse på en hund med hjelp av assistent Julie Knudsen

Henvisninger og spesialiserte tjenester

Evidensia Harstad Dyresykehus får henvisninger fra klinikker i hele Nord-Norge. Det brede behandlingstilbudet, høyteknologisk utstyr som CT-maskin og spesialiserte tjenester som kirurgi, er hovedårsaken til at dyresykehuset har mange av de kompliserte tilfellene.

Tannbehandlinger, operasjoner og vaksineringer er blant behandlingene som hyppigst utføres på spesielt hunder og katter. Evidensia Harstad Dyresykehus har separat oppstalling for hund og katt i forbindelse med operasjoner og inngrep som krever innleggelse.

– Gjennom Evidensia får vi enda bedre muligheter til investeringer og systematisk videreutdannelse, samt mer utstyr og bedre kvalifikasjoner. Dette gir dyresykehuset større muligheter til å besitte den mest oppdaterte fagkompetansen til å hjelpe dyrene som har mer komplekse sykdomsutfordringer, forklarer Eilertsen, og fortsetter:

– Dette, i kombinasjon med bedre og mer effektive administrasjonssystemer, gjør at vi kan frigjøre tid til å yte enda bedre hjelp til dyra.

Evidensia Harstad Dyresykehus deltar i den offentlige veterinærvakten.

Dyresykehuset videreføres i ny drakt

Når Dyresykehuset Dyrlegen Harstad nå blir en del av Evidensia er klinikkleder Eilertsen glad for at de kan utvikle seg ytterligere faglig.

– Yngre veterinærer må gis de beste muligheter for å utvikle seg inn i fremtiden. Dyreeiernes forventninger blir ikke mindre med årene, og vi må ruste oss for ny teknologi og effektivisering. At vi blir en del av Evidensia nå vil gi oss muligheten til å kunne drive fremtidsrettet, sier Eilertsen.

Country Manager for Evidensia i Norge, Cecilie Ryan Yttreeide, vet at Dyresykehuset Dyrlegen Harstad har mange fornøyde og trofaste kunder. Dette takket være en engasjert stab som tilbyr høy veterinærmedisinsk kvalitet og en god opplevelse for de som besøker klinikken.

– Noe av det viktigste for oss i Evidensia, når vi inkluderer nye klinikker i kjeden, er at tidligere eier og ansatte fortsatt er med i driften. Det er de som best kjenner sine kunder og ikke minst sitt lokale marked. Vi er veldig glade for å kunne inkludere Bodil og hennes team i Evidensia, sier Yttreeide.

Veterinær Benedikte Bendiktsen og assistent Marianne Johansen ved Evidensia Harstad Dyresyekhus utfører undersøkelse av øret på hund

Fakta om Evidensia Dyrehelse Norge

  • En del av IVC Evidensia, Europas største veterinærkjede
  • IVC Evidensia har totalt over 1350 dyresykehus og dyreklinikker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Sveits, Nederland, UK, Irland, Frankrike og Belgia
  • Over 300 ansatte i Evidensia Dyrehelse Norge fordelt på 22 dyreklinikker og dyresykehus fra Søgne til Tromsø