Evidensia støtter lovpålagt ID-merking av hund og katt

fredag 24. september 2021
Katt hos veterinær
Evidensia mener obligatorisk mikrochipmerking av hund og katt kan redde mange dyreliv. Veterinærkjeden stiller seg bak Veterinærforeningen og Dyrebeskyttelsen sitt standpunkt om å lovpålegge merkingen.

 – Vi mener at ID-merking øker dyrets egenverdi fordi eier får større ansvarsfølelse. Det kan sammenlignes med at vi kjører rundt i biler med registreringsnummer, og slik holdes ansvarlig for kjøringen. Når vi ikke ID-merker dyrene våre blir de rettsløse, sier Monica Heggelund, faglig leder for Evidensia i Norge.

Hver måned kommer rundt 20 bortkomne og skadde katter uten ID-merking til Evidensia sine dyreklinikker og -sykehus. Norges største tjeneste for savnede og funnede dyr, Dyrebar, har for tiden nær 5000 savnede kjæledyr i sin database.

– Ofte sitter eieren og venter på at kjæledyret skal dukke opp, og blir sjeleglade når vi ringer. Uten ID-merking bruker vi mye ressurser på å finne eier – ressurser som ellers kunne blitt brukt til å finne riktig behandling og pleie for dyret. ID-merking er nøkkelen til å hindre lidelse for dyrene og gi dem beskyttelsen som de fortjener, sier Heggelund.

Titusenvis av bortkomne katter

I dag finnes det ikke et apparat som står klart til å ta seg av eierløse dyr som blir levert til en dyreklinikk. Hvis dyret gjennomgår stor lidelse, har veterinær plikt til å avlive dyret. Dermed er dyreklinikkene og -sykehusene avhengig av samarbeid med frivillige organisasjoner for å kunne hjelpe dyrene på andre måter der det er mulig.

Den største aktøren for digital identifisering av dyr i Norge, DyreID, anslår at til sammen 700.000 norske hunder og katter har blitt ID-merket. Ifølge Evidensia er problemet med manglende ID-merking klart størst blant katter. Forskning på katter viser at det er 20 ganger mer sannsynlig at en katt som er id-merket med chip blir gjenforent med eier.

– Langt under halvparten av kattene som kommer til oss er ID-merkede, mens flertallet av hundene er det. Det er realistisk å gå ut ifra at det hvert år er titusenvis av bortkomne katter som vandrer gatelangs eller ligger syke og skadede rundt om i Norge, hvor man ikke har fått tak i eier, fremholder Heggelund.

Hver måned kommer om lag 20 bortkomne og skadde katter uten ID-merking til Evidensia sine dyreklinikker og -sykehus. Langt under halvparten av dem er ID-merkede. Evidensia mener at eiere vil få større ansvarsfølelse og at flere dyreliv kan reddes dersom ID-merking blir lovpålagt.

Bidrar til mindre ulovlig import

Veterinæren peker på at det er flere viktige grunner til å lovpålegge ID-merking av hunder og katter.

Blant annet vil det gjøre det lettere å avsløre ulovlig import av kjæledyr.

– Valpefabrikker i utlandet og valper som kjøres over grensa bundet fast i store biler, er et problem som kan reduseres dersom vi har større kontroll på hundebestanden vår. Ulovlig innførsel av dyr innebærer også at man omgår alt av instanser som er på plass for å hindre importert smitte fra utlandet. Obligatorisk ID-merking vil gi oss bedre smittevern, utdyper Heggelund.

Sprer kunnskap om ID-merking

Evidensia driver i dag holdningsskapende arbeid for å skape bevissthet rundt viktigheten av å ID-merke kjæledyrene sine, både i digitale kanaler og i direkte dialog med dyreeierne som kommer til klinikken.

– Dyreeier tenker ofte at ID-merking ikke er nødvendig. For eksempel møter vi stadig på misoppfatningen om at en innekatt ikke trenger merking. Den dagen en innekatt vandrer ut på egenhånd, er sannsynligheten for at den forviller seg større enn for en utekatt.

Heggelund understreker at det er en svært enkel prosedyre å få satt inn en mikrochip med identifikasjonsnummer på kjæledyret ditt.

– Vi pleier å si at ID-merking er en billig forsikring av dyret. Merkingen kan sammenlignes med et sprøytestikk, og kan ende opp med å redde livet til kjæledyret ditt, avslutter hun.

ID-merking av katt er en trygg og varig måte for å kunne identifisere katten sin om den skulle komme bort. Både veterinær, Dyrebeskyttelsen, politi, og noen vektertjenester og redningsselskap kan avlese ID-merking hos katt.