Evidensia Dyrehelse støtter oppropet til Den norske veterinærforeningen (DNV) om dysfunksjonell avl

fredag 23. juni 2017
Oppropet handler om hvordan avl med fokus på utseende fremfor helse, kan føre til plager hos hunder. Hver eneste dag ser vi firbente venner på våre dyreklinikker og -sykehus som lider som et resultat av dette.

I Dyrevelferdsloven står det at det «ikke skal drives avl (…) som endrer arveanlegg slik at de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt». Vi er enige med DNV i at loven ikke følges opp med nok kraft.

«Hunder må jevnlig få medisinsk behandling, eller opereres for å få bukt med plager som er et direkte resultat av hvordan vi mennesker ønsker at de skal se ut. Vi vil heller bidra til å forebygge disse plagene, ved å opplyse oppdrettere og fremtidige hundeeiere om hva ekstreme utseender kan føre til» sier Evidensias Country Medical Director Monica Heggelund. Hun forteller videre at kroniske hudbetennelser, øyesmerter og daglige pusteproblemer bare er noen av de plager vi påfører hundene våre.

Ingen oppdrettere eller vanlige hundeeiere ønsker bevisst å plage dyrene sine, så vi tror at problemet skyldes mangel på kunnskap om, og forståelse for smerte og plager hos hund. Vi vil gjerne bidra til informasjon omkring avl, utseende og helse hos hund basert på vår kunnskap og erfaring. Sammen kan vi sørge for at det bli flere friske og lykkelige dyr.