Evidensia Norges ansatte forteller at de er både engasjerte og fornøyde!

mandag 27. juni 2022
Evidensias medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte er både engasjerte og fornøyde
Våren 2022 gjennomførte IVC Evidensia for første gang en global medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen, som ble oversatt til 13 språk, ble distribuert til 32 000 ansatte. Den norske delen av undersøkelsen ble fullført med høy deltakelse og positive tilbakemeldinger.
Formålet med den undersøkelsen var å gi alle ansatte mulighet til å gi en anonym tilbakemelding om sin arbeidshverdag, samt å få et godt bilde på medarbeidertilfredshet i alle land hvor vi er representert. 

Høy svarprosent

For Evidensia Norge var svarprosenten gledelig høy, noe som tilsier stor interesse for å være med å påvirke og få sin stemme hørt. 76% av våre 400 ansatte i Norge deltok i undersøkelsen og ga sin tilbakemelding på spørsmål innenfor følgende fem områder: 

•    Engasjement
•    Ledelse 
•    Teameffektivitet 
•    Organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø 
•    eNPS (Employee Net Promoter Score, en metode som måler hvor villige positive ansatte er til å anbefale arbeidsplassen sin til andre) 

Positive Pawprint

Siden mangfold, inkludering og trivsel er en del av IVC Evidensias bærekraftsarbeid under navnet «Positive Pawprint», ble dette også inkludert som en del av undersøkelsen. 

Disse parameterne er ikke tidligere blitt målt og kartlagt så det er derfor spesielt hyggelig at vi innenfor nettopp disse områdene fikk svært positive tilbakemeldinger. 

Engasjement og ledelse er begge elementer som har stor påvirkning på både kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet, og vi er derfor stolte av at: 

•    76 % våre ansatte sier at de trives godt i jobben sin
•    76 % er stolte over å jobbe i organisasjonen
•    9 av 10 føler seg motivert i jobben sin 
•    9 av 10 føler seg respektert av sin leder 

Spørsmål med høyest andel positive svar:
•    92% føler at de ufører et meningsfullt arbeid 
•    78% føler seg intellektuelt stimulert på jobb
•    75% har sterke personlige relasjoner på jobb 

Alltid et forbedringspotensiale

Også vi i Evidensia har områder hvor vi ønsker å forbedre oss. Resultatet fra denne omfattende undersøkelsen gir oss derfor verdifull innsikt og informasjon i forhold til å prioritere, og lage gode planer i samarbeid med våre ledere og ansatte ute på klinikkene.

Vi er både ydmyke og fornøyde over resultatet av undersøkelsen, som gir en positiv indikasjon på at Evidensia oppleves som en god og trygg arbeidsplass for våre ansatte. Fornøyde ansatte gir fornøyde dyreeiere – når dyrene deres får den hjelpen og omsorgen de trenger!