Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss
Evidensia Oslo Dyresykehus

Evidensia Oslo Dyresykehus

Ditt akutt- og henvisningssykehus

I dag: Døgnåpent

Akuttvakt

Timeavtaler: man-fre 08:30 –14.30 (øvrige tidspunkt for akutte avtaler samme dag).
Våre medarbeidere
Irene Jacobsen

Dyrepleier

Irene Jacobsen

Ansvarlig dyrepleier operasjon

Irene er utdannet dyrepleier ved Auckland University of Technology, New Zealand i 1999. Irene startet på Evidensia Oslo dyresykehus i 2006 og er ansvarlig dyrepleier ved operasjonsavdelingen. Hun arbeider til daglig med anestesi, og forberedelse av pasienter til operasjon. Irene er spesielt interessert i anestesi, smertelindring og akuttmedisin. Irene har også arbeidet flere år ved tannavdelingen på klinikken.

Irene treffer du ved operasjonsavdelingen.

E-post

oslodyresykehus@evidensia.no

Dyr

  • Storpuddel Lennart

Ferdigheter

  • Anestesi og smertelinding ved NMBU
  • Akutt og intensiv ved NMBU
  • Odontologi ved NMBU

Erfaring

  • Utdannet dyrepleier ved Auckland University of Technology, New Zealand i 1999
  • Arbeidet som dyrepleier ved operasjonsavdelingen på Evidensia Oslo dyresykehus i 12 år
  • Arbeidet som praktikant på Bjerke Dyrehospital et år før utdannelsen i New Zealand, og fikk fast jobb ved samme dyrehospital etter endt utdannelse. Der arbeidet hun i 2,5 år med med hovedsakelig stallarbeid, narkose og operasjonsforbredelser på hest
  • Arbeidet på Hesteklinikken ved Norges Veterinærhøgskole fra 2014-2015
  • Utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo i 2005. Etter endt utdannelse i 2005 jobbet hun 1,5 år på Lunge og Infeksjonsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus