Evidensia Oslo Dyresykehus

Ditt akutt- og henvisningssykehus

I dag: Døgnåpent
Akuttvakt
Se alle våre ansatte
Nina Mathisen

Lønn og human resources

Nina Mathisen

E-post:

oslodyresykehus@evidensia.no

Klinikk:

Evidensia Oslo Dyresykehus

Nina Mathisen har jobbet som lønn- og HR-medarbeider ved Evidensia Oslo Dyresykehus  siden 2019. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved handelshøyskolen BI.

Nina har tidligere arbeidet som lønnskoordinator og lønnsmedarbeider ved ulike hotellkjeder, samt jobbet som regnskapsfører ved Kvestor AS.