Evidensia Oslo Dyresykehus

Ditt akutt- og henvisningssykehus

I dag: Døgnåpent
Akuttvakt
Se alle våre ansatte
Veronica Kristiansen

Veterinær

Veronica Kristiansen

Klinisk onkolog

E-post:

oslodyresykehus@evidensia.no

Klinikk:

Evidensia Oslo Dyresykehus

Veronica Kristiansen er utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2003. Veronica startet ved Evidensia Oslo dyresykehus i 2014 og arbeider som klinisk onkolog. Hun har en spesiell interesse for onkologifaget, og ble tidlig involvert i kreftforskning på Norges Veterinærhøgskole. Veronica tar imot pasienter fra hele landet og jobber tett sammen med kirurg Tonje Trinterud for å finne den beste kreftbehandlingen for våre pasienter. Veronica har også flere års erfaring innen indremedisin.

Veronica treffer du i poliklinikken, hvor hun tar imot onkologipasienter.

Erfaring

  • Utdannet veterinær ved Norges Veterinærhøgskole i 2003
  • Ansatt ved Evidensia Oslo dyresykehus siden 2014
  • Fra 2005 ble hun ansatt som veterinær med ansvar for fagområdet onkologi på NMBU og jobbet med dette i flere år
  • Fra 2008 begynte hun som stipendat i «Klinisk Onkologi»
  •  Over 15 års erfaring i smådyrpraksis
  • Over 15 års erfaring med onkologipasienter
  • Skrevet forskningsartikler om mammatumorer og kreftbehandling
  • Leder i Stiftelsen «Forskningsfondet Kreft» hos hund

Mine dyr:

Hundene Pippi og Saga

Ekspertise:

  • Omfattende etterutdanning innen onkologi
  • Etterutdanning innen indremedisin