Evidensia Trondheim Dyresykehus

Evidensia Trondheim Dyresykehus

Dyresykehus med Trøndelags beste tilgjengelighet

I dag: Døgnåpent

Akuttvakt

Ring 73 91 80 01 ved akutt skade eller sykdom hos ditt kjæledyr.
 
Våre medarbeidere
Margit Gården

Veterinær

Margit Gården

Margit er utdannet fra NMBU Veterinærhøgskolen. Hun jobber i poliklinikken og med utredninger av innlagte pasienter, i tillegg til å delta i vaktordningen. Fagfelt av interesse er akuttmedisin, kirurgi, indremedisin og nevrologi, og hun har tatt flere kurs i nevnte fagfelt. Hun har flere kurs innen billeddiagnostikk og nevrologi, samt at hun utdanner seg via IVC Evidensia Graduate Academy.