Atferd

Hunder kan ha atferd som er problematisk for oss mennesker. Noen ganger er dette en del av dyrets naturlige væremåte, andre ganger er det også et problem for dyret. Adferdsproblemer kan ha psykiske eller fysiske årsaker.

Det er en fordel om eventuelle fysiske problemer er utelukket / behandlet før konsultasjonen.

En atferdskonsultasjon består gjerne av

  • Innhenting av informasjon om dyrets, dets omgivelser / hverdag, bakgrunn osv
  • Mer spesifikk innhenting av informasjon vedrørende dyrets atferd
  • Observasjon av dyret i ulike settinger
  • Utarbeidelse av plan videre
  • Oppfølgingstime(r)

Evidensiaklinikkene som mottar henvisninger for adferdskonsultasjoner har personell med ulik bakgrunn, felles for alle er at de enten har mange års erfaring fra fagfeltet eller en formell etterutdannelse.

Klinikker som tilbyr denne tjenesten

Pris for atferd kan variere fra klinikk til klinikk, finn din lokale prisoversikt her.