Atferdskonsultasjon for hund

Atferdskonsultasjon avdekker problematferd hos ditt dyr og finner løsninger på problemet. Det finnes ingen generell definisjon av hva et atferdsproblem egentlig er.
Hund som glefser mot eier

Hvorfor endres hundens adferd?

Det kan være mange årsaker til at en hund har problemer med atferden. Det kan skyldes fysiske problemer, men også ha psykiske årsaker eller være en del av dyrets naturlige væremåte. Hunder kan ha atferd som er problematisk for oss mennesker. Noen ganger er dette en del av dyrets naturlige væremåte, andre ganger er det også et problem for dyret. Adferdsproblemer kan ha psykiske eller fysiske årsaker.

Det er en fordel om eventuelle fysiske problemer er utelukket / behandlet før konsultasjonen.

Hvordan foregår en atferdskonsultasjon?

En atferdskonsultasjon består gjerne av

  • Innhenting av informasjon om dyrets, dets omgivelser / hverdag, bakgrunn osv
  • Mer spesifikk innhenting av informasjon vedrørende dyrets atferd
  • Observasjon av dyret i ulike settinger
  • Utarbeidelse av plan videre
  • Oppfølgingstime(r)

Evidensiaklinikkene som tilbyr adferdskonsultasjoner har personell med ulik bakgrunn, felles for alle er at de enten har mange års erfaring fra fagfeltet eller en formell etterutdannelse.

Dyktige atferdskonsulenter for hund

Vi anbefaler at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig hvis ditt dyr har uønsket eller problematisk atferd. Jo tidligere kontakt, jo bedre muligheter har vi for å få hjelpe til å rette på et problem. Vi har flere dyktige adferdskonsultenter ved våre dyreklinikker som du finner i listen under. 

Første trinn vil vanligvis være å utelukke eventuelle fysiske plager som årsak til atferdsproblemet. Hvis det utelukkes, vil man gå mer direkte på det atferdsmessige.

Pris på atferdskonsultasjon

Prisen på adferdskonsultasjon varierer fra klinikk til klinikk. Vi anbefaler at du ringer din nærmeste dyreklinikk og får et prisestimat. 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker