Avansert bløtvevskirurgi

De fleste dyreklinikker tilbyr alminnelig dagkirurgi som kastrering, fjerning av jursvulster, operasjon for livmorbetennelse osv. Noen ganger er det imidlertidig behov for mer avanserte inngrep. For økt sikkerhet er det viktig at kirurgen i slike tilfeller har lang erfaring og særlig kompetanse, og det er derfor ikke alle dyreklinikker som tilbyr avansert bløtvevkirurgi.

Eksempler på avansert bløtvevskirurgi er:

  • Fjerne analkjertler
  • Øreoperasjoner (feks zepp og TECA)
  • Operasjon av nese og gane hos kortsnutede hunder (BOAS)
  • Vevsprøve fra lever eller andre organer (biopsier)
  • Fjerne et nyre
  • Kirurgi i brysthulen
  • Levershunt (misdannelse av blodkar i lever)

Brysthulekirurgi

Brysthulekirurgi innebærer at man opererer inne i brysthulen. Det kreves særlig kompetanse hos kirurg og dyrepleier, samt spesielt utstyr. Årsaker til brysthulekirurgi kan være svulster, fremmedlegemer i brysthulen, store skader. andre typer lungelidelser og hjertekirurgi. Etter et brysthuleinngrep er det vanlig at dyret har et dren ut av brystkassen. Et slikt inngrep krever vanligvis innleggelse på dyresykehus i flere dager etterpå.

Hjertekirurgi

Det finnes et stort antall hjertesykdommer hos dyr, og en del av dem kan behandles ved hjelp av kirurgi. Et eksempel kan være persisterende ductus arteriousus (PDA), som er en medfødt misdannelse. Det kreves et erfarent operasjonsteam og et 24/7 bemannet dyresykehus for å kunne utføre et slike inngrep.

Rekonstruktiv kirurgi

Etter store skader, ved fjerning av store svulster og ved andre omfattende og avanserte operasjoner, kan det være behov for rekonstruktiv kirurgi. Det innebærer at en kirurg med særlig kompetanse foretar flytting av hud og evt muskler slik at det endelige resultat er funksjonelt og dyrevernsmessig bra.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker