Siste farvel – avlivning

Selv om døden er den naturlige avslutning på livet, er den likevel vanskelig å akseptere for oss mennesker. Vi sikrer at ditt dyr får en verdig avslutning.

I vårt moderne samfunn har vi ofte et fjernt forhold til døden, men som dyreeier vil du sannsynligvis før eller senere måtte ta den tunge beslutningen om å la veterinæren hjelpe ditt dyr med den siste reisen. Det kan være flere årsaker til at man overveier å la dyret slippe fra: Akutte, alvorlige skader eller tilstander som ikke lar seg behandle på tilfredsstillende vis eller kroniske lidelser som medfører alvorlige plager eller smerte. Hos det aldrende dyr kan summen av flere plager og vondter gjøre at avlivning synes å være den beste løsningen.

Hvordan foregår avliving?

Når den tunge beslutningen er tatt i samråd med veterinæren, er det viktig at selve avlivningen skjer i en så rolig atmosfære som mulig. Ofte skjer dette i et eget rom på klinikken, men noen klinikker tilbyr også avliving i vante omgivelser i hjemmet. Ta kontakt med din nærmeste veterinærklinikk for å høre om de har dette tilbudet.

Du som eier velger selv om du vil være til stede, eller ikke. Det samme gjelder også om det er barn i familien med sterk tilknytning til dyret. Hvis du på forhånd har snakket med barna om hva som skal foregå, og hvorfor, takler de denne prosessen vel så godt som en voksen person.

Selve avlivningen foregår ved at dyret får en beroligende/smertestillende sprøyte. Dette er som regel ikke smertefullt. Etter noen minutter ligger dyret i dyp søvn og dyrlegen gir så en overdose med sovemiddel. I løpet av noen sekunder er det hele over. De fleste dyreeiere ønsker at veterinæren skal sørge for at dyret blir kremert. Dersom du ønsker det, kan du få asken tilbake i egen urne som du kan oppbevare innendørs eller grave ned ute.

Les mer om kremasjon og andre valg hos Smådyrkrematoriet

Si ifra om det er noe vi kan gjøre slik at det blir lettere for deg!

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker