Hjerte

Hjertesykdommer er relativt vanlig hos hund og katt. Læren om hjertesykdommer kalles kardiologi. Vi anbefaler at dyret utredes av en veterinær med særlig kompetanse om hjertesykdommer dersom det er mistanke om et hjerteproblem. Uten behandling, eller med suboptimal behandling, kan dyret lide unødig eller i verste fall dø.

Symptomer på hjertesykdom kan være

  • Hoste
  • Redusert utholdenhet
  • Kollaps

Hvis dyrlegen din mistenker at hunden eller katten din har et hjerteproblem, kan det være aktuelt å henvise for en hjerteutredning. Vi kan i så fall utføre en eller flere av følgende undersøkelser:

  • Ultralyd (ekkokardiografi)
  • Røntgen
  • EKG
  • Holter (døgnkontinuerlig EKG)
  • Blodtrykksmåling
  • Blodanalyser (f.eks. biomarkører, elektrolyttforstyrrelser)

Hos oss er det også veterinærer som er godkjente for HCM-screening ved mistanke om hjertesykdom hos katt.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten