Hjerteundersøkelse

Hjertesykdommer er relativt vanlig hos hund og katt. Læren om hjertesykdommer kalles kardiologi. Vi anbefaler at dyret utredes av en veterinær med særlig kompetanse om hjertesykdommer dersom det er mistanke om et hjerteproblem. Uten behandling, eller med suboptimal behandling, kan dyret lide unødig eller i verste fall dø.

Å foreta en ultralyd av hjerte er en vanlig undersøkelse for å avdekke hjerteproblemer hos hund og katt.

Symptomer på hjertesykdom kan være

  • Hoste
  • Redusert utholdenhet
  • Kollaps

Hjerteundersøkelser

Om veterinæren mistenker at hunden eller katten din har et hjerteproblem, kan det være behov for en hjerteutredning. Da kan det bli aktuelt å utføre en eller flere av følgende undersøkelser:

  • Ultralyd (ekkokardiografi)
  • Røntgen
  • EKG
  • Holter (døgnkontinuerlig EKG)
  • Blodtrykksmåling
  • Blodanalyser (f.eks. biomarkører, elektrolyttforstyrrelser)

I Evidensia har vi også veterinærer som er godkjente for HCM-screening ved mistanke om hjertesykdom hos katt.

Henvisning av hjertepasienter

Mange av våre dyreklinikker og -sykehus tar i mot henvisninger av hjertepasienter og har flere veterinærer som er spesialisert innen kardiologi. Du finner en oversikt over dyreklinikker og veterinærer i vår henvisningsguide.

Gå til henvisningsguiden

Pris på hjerteutredning for hund og katt

Da hver hjerteutredning kan være veldig ulik og må tilpasses dyrets symptomer. Derfor vil prisen variere fra tilfelle til tilfelle. Under ser du en oversikt over alle klinikker som tilbyr hjerteutredning. Ta kontakt med din nærmeste dyreklinikk for å diskutere et behandlingsløp videre.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker