Hormonanalyser

Vanligste hormonsykdommer hos våre kjæledyr er sukkersyke og høyt eller lavt stoffskifte. Disse og andre hormonsykdommer diagnostiseres blant annet ved hjelp av blodprøver, og ofte da med hormonanalyser. Hormonanalyser benyttes også i forbindelse med fastsettelse av korrekt parringstidspunkt.

Eksempler på aktuelle analyser i forbindelse med hormonsykdommer er thyroksin, progesteron, kortisol og fruktosamin.

En del hormonanalyser kan gjøres på dyreklinikken, mens andre sendes til større laboratorier. Svartiden vil variere, avhengig av hva man skal måle.

 

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten