Indremedisinsk rådgivning

Indremedisinsk rådgivning er et tilbud eksklusivt for Evidensia Oslo Dyresykehus, som eneste dyresykehus i Norge. En indremedisinsk rådgivningstjeneste krever ikke at pasienten skal flytte på seg. Den fungerer som en mellomting mellom en faktisk henvisning av pasienten og alminnelig håndtering i primærpraksis, og tilbys alle veterinærer og dyreeiere i Norge.

Indremedisinsk rådgivningstjeneste

Veterinær, MVetMed, PhD, DACVIM (SAIM), DECVIM-CA (internal medicine) Kristin P. Anfinsen tilbyr, i samarbeid med Evidensia Oslo Dyresykehus, en indremedisinsk rådgivningstjeneste. Tjenesten er tilgjengelig for alle veterinærer i Norge.

Veterinær, MVetMed, PhD, DACVIM (SAIM), DECVIM-CA (internal medicine) Kristin P. Anfinsen tilbyr, i samarbeid med Evidensia Oslo Dyresykehus, en indremedisinsk rådgivningstjeneste. Tjenesten er tilgjengelig for alle veterinærer i Norge.

Generell informasjon

Rådgivningstjenesten fungerer som en mellomting mellom en faktisk henvisning av pasienten og alminnelig håndtering i primærpraksis. Praktiserende veterinærer sender inn sine papirkasus, og får tilbake en rapport fra Kristin P. Anfinsen med gode råd til hvordan pasienten skal utredes og behandles videre. Rådene vil mange ganger være nok til å komme i mål selv, mens andre ganger vil utfallet til slutt bli en henvisning. For noen er henvisning av pasienten uansett ikke et alternativ, og da kan forhåpentlig en slik indremedisinsk konsultasjon per e-post være til god hjelp for behandlende veterinær og eier.

Praktisk utførelse

Det er utarbeidet egne rekvisisjonsskjema for denne tjenesten. Jo bedre informasjon som formidles, jo bedre vil rådene være. Alle relevante prøvesvar skal legges ved i sin helhet. Et sammendrag av hovedproblem(er), kliniske funn, og egne tanker, eller spørsmål, vil også bidra til bedre kvalitet på svarene som gis.

Last ned rekvisisjonsskjema for indremedisinsk konsultenttjeneste

Rekvisisjonen sendes på mail sammen med øvrige vedlegg til kristin.anfinsen@evidensia.no. Svar gis tilbake på mail.

Rapportene vil gis etter grundig gjennomgang av all tilgjengelig informasjon rekvirerende veterinær formidler. Det er imidlertid viktig å være klar over begrensningene som ligger i å ikke ha undersøkt pasienten selv, eller ha snakket direkte med eier. Det endelige ansvaret for pasienten ligger fortsatt hos behandlende veterinær.

Svartid

Standard svartid for denne tjenesten er 72 timer (3 virkedager). Dersom det haster å få tilbakemelding, for eksempel angående inneliggende pasienter som er alvorlig syke, kan henvendelsen merkes med ”haster”. Svar vil da foreligge innen 24 timer (1 virkedag). Dersom vi ikke har mulighet til å gi svar på en vanlig henvendelse innen 72 timer, eller en hastesak innen 24 timer vil vi gi beskjed om det så snart som mulig. Tjenesten omfatter kun hund og katt.

Kristin P. Anfinsen arbeider også ved NMBU, og som universitet har NMBU et visst ansvar for å gi råd til kollegaer. Det vil hun fortsette å bidra med så mye som mulig innen vanlig arbeidstid der. Hun svarer også på e-post (bruk da NMBU-adressen), eller telefoner som gjelder oppfølging av pasienter hun har sett i klinikken ved NMBU som henvisninger.

Pris på indremedisinsk rådgivning

Pris for tjenesten avhenger av problemstillingens omfang; konsultasjonene graderes i liten, standard, stor og oppfølging av samme pasient. Rekvirerende veterinær mottar faktura fra Evidensia Oslo Dyresykehus en gang i måneden, og viderefakturerer kunden for rapport fra diplomat i indremedisin.

Prisen gjelder fra desember 2022

Produkt Beskrivelse Pris ekskl. mva
Indremedisinsk rapport liten Omfang tilsvarer 45 min      2231,-
Indremedisinsk rapport standard Omfang tilsvarer 60 min      2871,-
Indremedisinsk rapport stor Omfang tilsvarer 75 min      3719,-
Indremedisinsk rapport oppfølging samme pasient Omfang tilsvarer 15 min      967,-

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker