Isolat

Med økende fare for multiresistente bakterier, er det viktig at vi kan behandle pasienter uten smitterisiko for andre dyr. Dersom du har mistanke om, eller vet, at ditt dyr har en infeksjon med resistente bakterier, ber vi om at det opplyses om før besøket. Da kan vi ta de nødvendige forholdsregler.

På isolatet blir dyr behandlet under særskilte hygienerutiner. Avdelingen ligger i en separat del for å unngå kontakt med øvrige avdelinger.

Andre særlig smittsomme eller farlige sykdommer kan også være aktuelt å behandle / legge inn på isolatet.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker