Kastrering ilder

Grunnene til å kastrere en ilder er de samme som for mange andre dyr. For hannens del gjøres det for å redusere reproduksjonsevnen, for å mildne humøret samt for å redusere den kraftige hannilder-duften. For hunnens del gjøres det også selvsagt for å redusere reproduksjonsevnen, men fremfor alt for å hindre at hunnen får uhelbredelig blodmangel som man ellers ser hos ikke-kastrerte hunnildere som ikke blir paret.

Fram til ca. 2010 ble både hann- og hunnildere rutinemessig kirurgisk kastrert. Rundt 2010 ble rutinen endret i mange land, og nå er det vanligere at man gjør en såkalt kjemisk kastrering.

Grunnen til dette er at risikoen er svært stor for at ilderen for Cushings sykdom noen år etter kirurgisk kastrering. Gjennom å utføre kjemisk kastrering istedenfor å operere bort kjønnskjertlene, har forekomsten av sykdommen minsket radikalt.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker