Kirurgi

Mange operasjoner kan utføres som såkalte dagkirurgiske inngrep. Du og dyret ditt kommer til oss om morgenen, og du henter dyret ditt senere samme dag. Veterinær, dyrepleier eller klinikkassistent tar imot og svarer på spørsmål. Dyrets helsetilstand undersøkes alltid før et kirurgisk inngrep, og før det forberedes for operasjon. Du får informasjon om dyrets etterbehandling i forbindelse med at du henter dyret.

Vanlige kirurgiske inngrep

Vanlige kirurgiske inngrep som utføres hos oss er for eksempel

 • Kastrering
 • Fjerne svulster
 • Sy sår
 • Livmorbetennelse

Avansert kirurgi

Noen operasjoner krever spesiell kompetanse med lange etterutdanningsløp og spesielt medisinsk utstyr. Flere av våre dyreklinikker og -sykehus innehar denne kompetansen og kan derfor utføre inngrep som:

 • Ortopedisk kirurgi og artroskopi
 • Avansert bløtvevkirurgi
 • Onkologisk kirurgi
 • Oftalmologisk kirurgi
 • Neurokirurgi
 • Rekonstruktiv kirurgi
 • Cardiovaskulær kirurgi

De fleste relevante kirurgiske inngrep tilbys, samt trygg postoperativ overvåking og pleie med veterinær tilstede.

Henvisning av pasient for avansert kirurgi

For å få best mulig oversikt over hvilke dyreklinikker eller veterinærer som har den kompetansen du trenger, har vi laget en egen guide hvor du kan søke opp spesielle veterinærmedisinsk kompetanse i Norge og resten av Europa.

Når pasienter blir henvist til oss, er det viktig at vi har et godt samarbeid med dyrets faste veterinær. Sammen finner vi riktig balanse mellom hva som med fordel kan gjøres lokalt, og hva som skal utføres på henvisningsklinikken. Ta derfor dialogen med den veterinæren som kjenner din hund best og når det henvises til oss skal alle føle seg trygge på at vi ikke utfører mer enn pasienten er henvist for.

Gå til henvisningsguiden

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker