Luftveier

Mange dyr lider av ulike typer luftveissykdommer. Typiske sykdomstilstander skyldes bakterie- eller soppinfeksjoner, fremmedlegemer, parasitter, inflammatorisk sykdom eller kreft.

I de fleste tilfeller vil en utredning innebære en klinisk undersøkelse i tillegg til røntgen. Blodprøve og avføringsprøve kan også være aktuelt å gjennomføre. I mange tilfeller kreves det en grundigere undersøkelse i narkose med en CT-undersøkelse og / eller en endoskopisk undersøkelse.

Utredningen er ofte omfattende og tidkrevende for å kunne sette riktig diagnose. Uten riktig diagnose kan vi ikke gi en fullgod prognose, noe som er nødvendig for å kunne tilby den beste behandlingen.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker