Mage og tarm

Mage- og tarmproblemer er vanlig hos hund og katt. Typiske symptomer er oppkast og diaré. I de fleste tilfeller er problemene forbigående og av mildere karakter. Noen opplever imidlertid kroniske eller svært alvorlige symptomer, og det vil da være nødvendig med en utredning for sykdommer i mage og tarm.

En mage-tarmutredning vil starte med opptak av en god sykehistorie. Videre følger en klinisk undersøkelse. Ofte må det gjøres tilleggsundersøkelser som

  • Blodprøver
  • Avføringsprøver
  • Røntgen, evt med konstrastmiddel
  • Ultralyd
  • Endoskopi, evt med uttak av vevsprøver
  • Explorativ laporatomi med uttak av vevsprøver (en «undersøkelsesoperasjon» der hensikten er diagnostikk og ikke primært behandling)

Ved kronisk sykdom er det fornuftig å foreta en grundig utredning slik at man kommer frem til en endelig diagnose. Da kan den mest presise behandling gis, i stedet for at man i år ut og år inn prøver ulike behandlinger.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker