Miljøbetinget allergi (atopi)

Parat og proaktiv før pollensesongen? Miljøbetinget allergi (atopi /atopisk dermatitt) rammer dessverre svært mange hunder i dag, og det kan se ut til at forekomsten av slike allergier er økende både hos mennesker og dyr.

Kløe hos hund er et vanlig symptom på miljøbetinget allergi (atopi)

På samme måte som hos mennesker med pollenallergi, vil mange allergiske hunder vise symptomer når pollen er tilstede i luften. Enkelte av disse hundene er friske resten av året, mens andre har andre allergier, men opplever en forverring når pollenspredningen starter.

Først ut er individer med allergier mot trepollen som bjørk, salix, or og hassel. Deretter kommer symptomene hos hunder som i hovedsak reagerer mot gress. Burotallergikerne kan ha en fin vår og sommer, for så å blusse kraftig opp sent i juli og hele august. En rekke hunder er også allergisk mot flere typer pollen, og man kan da se oppbluss hele sommerhalvåret igjennom.

Symptomer på miljøbetinget allergi

Symptomene viser seg ofte i form av

  • erythem i huden
  • generell kløe
  • slikking på potene
  • aking
  • residiverende otitis externa

Bilder av ulike betennelser hos hund som kan skyldes allergi


Betent hud mellom tærne på hund


Hudbetennelse i lysken på hund


Hudbetennelse på labbene hos hund


Hudbetennelse hos hund


Ørebetennelse hos hund

Enkelte hunder utvikler allergisk konjungtivitt med hyperemiske slimhinner i øynene og varierende tåreflådd. Dette gjelder særlig settere og retrievere, men det kan forekomme hos alle raser. Symptomene varierer ofte i intensitet gjennom sommeren, og hvis man ikke iverksetter tiltak, vil hunden ikke bare blusse opp, men til slutt utvikle sekundære infeksjoner i huden. Bakteriell otitt, malasseziaotitt, overfladiske pyodermier og ulike grader av pododermatitt er vanlige kompliserende faktorer.

Som veterinærer bør vi forsøke å iverksette forebyggende tiltak som vil redusere antall oppbluss gjennom sommerhalvåret. Dette gjøres best ved å både ha en langsiktig plan for hver enkelt pasient, samt en plan eier kan forholde seg til hvis de ser tegn til at pasienten begynner å blusse opp. Å iverksette medisinering og tiltak før pollenspredningen er på sitt mest intense vil kunne gi en bedre sommer for mange allergikere. Det er også enkelte forhåndsregler vil kan lære eierne av disse hundene, slik at man på denne måten kan få en litt bedre sommer, men litt lettere symptomer.

Hvordan redusere kontakt med pollen?

Ulike planter pollinerer på ulike tidspunkt ila dagen. Pollenspredning er også sterkt betinget av været. Generelt kan man forsøke å unngå å lufte den pollenallergiske hunden tidlig om morgenen, eller sent på ettermiddagen når pollenspredningen som regel er på sitt sterkeste. Det er også lurt å holde vinduer lukket og heller lufte godt på natten når spredningen av pollen er betydelig mindre.

Mennesker som er allergiske mot trepollen som bjørk, salix, or og hassel blir ofte bedre når det regner fordi pollen faller ned på bakken. Regn fjerner altså pollen fra luften vi mennesker puster inn. Hos atopiske hunder er reaksjoner betinget av kontakt med huden direkte, ikke luftveier og slimhinner. Hos dem vil dermed ikke denne effekten være tilstede, og en regnværsdag vil som regel føre til kraftige oppbluss hos disse hundene. Mer pollen på bakken betyr at disse partiklene fester seg på potene og i pelsen. Å unngå lange turer etter regnvær er derfor fornuftig. Man kan også vurdere å benytte potesokker, om man må ut etter et kraftig regnskyll.

Potesokker er også fornuftig for hunder med gresspollenallergi. For hunder med tykk pels vil en god klipp også være et godt tiltak, siden pollenkorn lett fanges i pelsen. Det blir lettere å bade eller skylle av hunden om pelsen er kort. For korthårede hunder kan det å bare tørke av pelsen med en mikrofiberklut være nok til å redusere kontakt med gresspollen om sommeren. Å bruke ”kondomdress”, eller andre klær som skaper en ekstra barriere mellom huden og det ytre miljøet er heller ikke dumt. Gress pollinerer over en lang periode, og disse hundene har ofte problemer i lang tid gjennom hele sommeren.

Pollensesongen

Ugresspollen pollinerer i hovedsak sensommer og tidlig høst. Den mest allergene av disse ugressene er burot, og dessverre har denne planten etablert seg flere steder i sør og midt Norge. Planten kan bli 1,7 m høy og kan produsere inntil 700.000 frø per plante, så spredningen er ikke bare enorm, den er tilstede i perfekt ”hundehøyde” og slenger ut pollen både i luften og på bakken.

Burot er notorisk allergen, og gir kraftige allergiske reaksjoner hos de hundene som er rammet. Pollen spres i hovedsak mellom 15.juli – 30.August, eller til frosten kommer. Å gjøre eiere av burotallergiske hunder oppmerksomme på hvordan denne planten ser ut før den pollinerer, gjør at de kan luke den vekk før den går i blomst. Enkelte nabolag arrangerer også dugnader for å få bukt med burot, og hundeeiere som vet at hunden deres er allergisk mot nettopp denne planten kan med fordel oppfordres til å delta. Luker man planten tidlig på sommeren kan man redusere spredningen betydelig.

Burot er et ugress som kan bli 1,7 m høy og produsere inntil 700.000 frø per plante. Pollenspredningen er ikke bare enorm, den er tilstede i perfekt ”hundehøyde” og slenger ut pollen både i luften og på bakken. Burot er notorisk allergen, og gir kraftige allergiske reaksjoner hos de hundene som er rammet.

Badebehandling

Ett av de mest effektive tiltak mot oppluss av atopi er å vaske vekk allergener fra pelsen til allergiske hunder. I terapianbefalingene fra ”The Task force on Atopic dermatitis” presiseres det at Douxo calm® og Virbac Allermyl® sjampo som har vist seg effektive i kliniske studier. En evidensbasert tilnærming til badebehandling av allergiske hunder er derfor å benytte ett av disse to preparatene minimum to ganger per uke, samt å gjerne skylle hunden godt om kvelden hvis den har vært mye ute og hatt sterk eksponering for de allergener den er allergisk mot. Kortpelsede hunder som dachs eller boxer, kan også tørkes godt med en mikrofiberklut etter tur.

Ved tegn til oppbluss, kan badebehandling med fordel intensiveres, og man kan gjerne bade hunden daglig i en periode med mye pollen.

Medikamentell forebygging av oppbluss

Mange hunder mottar allerede behandling i form av allergenspesifikk immunterapi (ASIT). På markedet har vi i dag ASIT tilgjengelig i form av injeksjoner som settes etter individuelt tilpassede behandlingsregimer fra ukentlig til hver 4. – 8 uke. Det finnes også sublingual immunterapi, såkalt SLIT. Denne behandlingen må gis 2 ganger daglig på munnslimhinnen, men effekten er ikke dokumentert.

ASIT er en langsiktig behandling av atopi, og det kan ta mellom fire måneder til to år før behandlingen viser å ha effekt. Selv for hunder med god effekt av ASIT kan oppbluss forekomme. Det er ikke alle allergener man kan teste for, og enkelte hunder kan være svært allergisk mot prydbusker eller hageplanter som finnes i rikelig monn kun i den enkelte hunds miljø. Man ser også at andre faktorer som for eksempel diett, stress, hormonelle endringer kan være med på å senke terskelen for oppbluss.

Topikale steroider

Hydrocortison Aceponat – Cortavance® spray:

Inneholder hydrocortisonaceponat som er et diester steroid. Dette medikamentet metaboliseres i huden og tas dermed dårlig opp systemisk. Med mindre man bruker enorme mengder på steder der huden er svært tynn, skal det også mye til før huden tynnes ut. En rekke studier dokumenterer god forebyggende effekt ved aktiv bruk av Cortavance®, både i ører og på øvrige deler av kroppen.

Vi mennesker kan ofte bli litt sløve så lenge alt ser fint ut, men om man klarer å få eiere til å benytte Cortavance® i ører som i utgangspunktet ser fine ut, 2-3 ganger per uke, kan man ofte øke intervallet mellom hvert oppbluss betydelig. Preparatet kan med fordel benyttes til hunder som utvikler symptomer på potene, i aksillene eller andre områder på kroppen. Ved begynnende tegn til oppbluss i form av økt erythem og kløe, kan behandlingen med fordel intensiveres.

For hunder som ikke har tilstrekkelig effekt av Cortavance®, kan man vurdere å benytte Resicort® øredråper i perioder.

Monoklonale Antistoffer: Lokivetmab- Cytopoint®

Hos hunder som har IL- 31 mediert kløe, vil dette preparatet være et godt alternativ. Det kan også benyttes til valper, noe som er en stor fordel for de hundene som er i ferd med å debutere med sine allergisymptomer, og som er for unge til at utredning kan settes i gang for fullt.

For pasienter med sesongbetont atopi er dette nye preparatet et utmerket alternativ og man kan sette i gang behandlingen før symptomene inntreffer. Preparatet kan ikke benyttes som monoterapi, og pasienten bør fortsatt gjennomføre andre tiltak som adresserer hudbarrieren.  Effekten av lokivetmab inntreffer raskt hos de hunder som responderer på denne behandlingen, og som regel sees det kløestillende effekt etter 4-48 timer. Etter første injeksjon settes en ny injeksjon etter 4 uker. Deretter benyttes preparatet hver 4.-8 uke, alt etter pasientens behov. Det er også rapportert om hunder som har vært kløefrie i månedsvis etter denne behandlingen, men de tilhører mindretallet.

Preparatet er assosiert med få bivirkninger, men enkelte hunder har vist allergiske reaksjoner i form av urticaria og/eller angioødem. Det vil derfor være fornuftig å alltid sette disse injeksjonene i klinikken, samt la pasienten vente 20 minutter etter injeksjonen for observasjon.

Medikamentet påvirker ikke intradermaltesting eller serologiske allergitester.

Jak/Stat Inhibitorer : Oclacitinib – Apoquel®

I motsetning til systemiske kortikosteroider, kan man starte og slutte med oclacitinib akkurat slik det måtte passe en. Dette gir helt nye muligheter for å tilpasse behandling av sesongbetonte atopikere til de individuelle behov en hund måtte ha. For hunder med omfattende gresspollenallergi vil det kanskje være fornuftig å påbegynne denne behandlingen allerede nå. For hunder som kun er allergiske mot burot, kan man starte behandlingen første uken i juli, litt avhengig av bosted og værforhold, og på denne måten redusere symptomene betraktelig.

Nye studier viser også at oclacitinib mest sannsynlig fører til at hunder ikke i like stor grad sensitiseres mot nye allergener mens de står på oclacitinib og på denne måten kan man altså kanskje forhindre at sesongen hunden viser symptomer blir lengre og lengre for hvert år som går.

Det er registrert relativt få bivirkninger av dette preparatet, men medikamentet bør ikke benyttes til hunder < 1 år, eller hunder som har en kreftdiagnose.
Preparatet påvirker ikke intradermaltesting eller serologisk allergitesting.

Calcineurininhibitorer

a) Systemisk ciclosporin

For hunder som ikke har effekt av verken Jak/stat inhibitorer eller monoklonale antistoffer, bør man vurdere hvorvidt ciclosporin systemisk vil kunne være et alternativ i en periode av året der symptomene er uttalte. Ciclosporin bruker lang tid før effekten inntrer, og bør derfor startes opp i god tid før pollenspredningen starter. For en hund med burotallergi, vil man starte behandlingen siste uka i juni, mens for hunder med trepollenallergi, bør man komme i gang så snart som mulig og helst innen 1. april.

Preparatet er velkjent blant veterinærer da det har vært på markedet i mange år. Den vanligste bivirkningen er oppkast og/eller løs mage, særlig ved oppstart av behandlingen. Dette kan reduseres ved å gi preparatet på full mage i begynnelsen av behandlingen. Ciclosporin påvirker ikke verken intradermaltesting eller serologiske allergitester.

b) Topikale Calcineurininhibitorer

Tacrolimus er et topikalt medikament som i motsetning til potente kortikosteroider ikke tynner ut huden hos pasienten ved langvarig bruk. Preparatet tolereres godt og er anvendelig å benytte på poter, innsiden av øreflippen, samt på problemområder som undersiden av halen, eller i aksillene. Kremen bør ikke benyttes på ulcerert hud. Preparatet bruker tid på å ta effekt på samme måte som for ciclosporin, og bør av samme grunn ikke avsluttes raskt. Start derfor opp slik behandling 3 uker før forventet pollenspredning.

Glukokortikoider

Til tross for at det nå finnes svært mange nye og gode medikamenter til behandling av allergiske sykdommer hos hund, vil ikke alle hunder ha effekt av dette. Enkelte hunder vil ha behov for kortikosteroider enten fordi de ikke har effekt av andre medikamenter, eller av prismessige årsaker.

Laveste effektive dose bør benyttes. Istedenfor høye doser, bør man supplere med rikelig bruk at topikale steroider såfremt dette lar seg gjøre. Ideelt behandling kun over kortere perioder.

Hunder tyngre enn 30 kilo står i fare for overdosering. Forfatteren doserer aldri disse hundene til mer enn 30 kg, da alle doser høyere enn dette som regel kun gir bivirkninger. Vær obs på at rottweilere fint kan få en lavere dose og fortsatt ha god effekt på kløe og atopi.

Veterinær Marie Innerå ved Evidensia Oslo Dyresykehus, American specialist in dermatology, DipACVD

Ved Evidensia Oslo Dyresykehus har vi særskilt kompetanse på hud, og flere dyrleger med stor interesse for dermatologi. Diplomat i dermatologi Marie Innerå har mer enn 18 års erfaring med utredning av kløende og allergiske hudlidelser, og er per i dag den eneste diplomaten i dermatologi her til lands. Vi kan derfor tilby grundige utredninger av allergiske hunder som skal leve med sin sykdom hele livet, allerede på et tidlig tidspunkt. Vi har utredningstimer flere dager i uken, og relativt kort ventetid.

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker