Nevrologi

Nevrologi handler om nerver, og symptomer på nevrologisk sykdom vil typisk være

 • Kramper
 • Anfall
 • Lammelser i ansiktet
 • Lammelser i ett eller flere ben
 • Smerte i ryggen

Ved mistanke om nevrologisk sykdom vi veterinæren ta en grundig undersøkelse inklusive testing av ulike reflekser. Det er også viktig at du som eier redegjør for dine observasjoner hjemme.

For å stille en diagnose, kreves ofte flere og mer avanserte undersøkelser som for eksempel

 • CT
 • MR
 • Ryggmargsprøve (CSF)

Nevrologiske sykdommer kan være vanskelig å skille fra hverandre. Det kan derfor være behov for at en veterinær med særskilt utdannelse innen nevrologi undersøker dyret ditt.

Eksempler på nevrologiske sykdommer er

 • Epilepsi
 • Skiveprolaps
 • Hjernesvulster
 • Myastenia gravis

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker