Nyrer og urinveier

Sykdommer i nyrer og urinveier forekommer ofte hos hunder og katter. Det kan være urinveisinfeksjoner, nyresten, akutt og kronisk nyresvikt eller medfødte misdannelser. For å kunne stille riktig diagnose er det essensielt at man ved konsultasjonen går gjennom sykdomshistorie og sykdomsforløp.

Det gjennomføres en fullstendig klinisk undersøkelse i tillegg til at blodprøve og urinprøve analyseres. Det er ønskelig at man har med urinprøve, men dette kan også tas ved klinikk/dyresykehus.

I enkelte tilfeller er det behov for videre undersøkelser med ultralyd, røntgen, bakteriedyrkning, videre laboratoriediagnostikk, CT osv. De innledende undersøkelsene kan gjøred hos din lokale dyrlege, mens videre utredning gjerne foretas av veterinærer med særlig kompetanse innen urinveissykdommer (urologi).

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker