Onkologisk kirurgi

Kreft kommer i mange ulike varianter og kan angripe de fleste organsystemer.  Kirurgi har blitt en viktig del av kreftbehandling for dyr, og kan i mange tilfeller være kurativt.

De vanligste formene for svulster som blir fjernet kirurgisk er svulster i hud / underhud/jur, milt, lever, tarm, lunger, nyrer, binyrer.

Et nærbilde av en eldre Golden Retriever som ser rett inn i kamera. Hunden lider av kreft.

Kirurgi av kreftsvulst

Før man utfører kirurgisk fjerning av en svulst er det viktig å ha en indikasjon på om svulsten er ondartet / godartet og hva slags celler svulsten består av.  Dette får man som regel via en celleprøve som taes med et ‘fin nåls aspirat’ (FNA). I enkelte tilfeller kan det og være aktuelt å ta ut en biopsi (vevsprøve) for diagnose før kirurgi.  Det er viktig å vite om svulsten er ondartet med tanke på “dosen” kirurgi som skal utføres. En godartet svulst (som f.eks en fett kul) kan fjerne med knappe marginer / skrelles ut, mens en ondartet svulst som f.eks en mast celle svulst / sarkom bør fjernes med store marginer i flere vevsplan for å forhindre at det sitter kreftceller igjen. Den første operasjonen som blir utført på området er den beste sjansen man har til å kurere kreften, og det er derfor viktig at operasjonen planlegges nøye med tanke på marginer, rekonstruksjon og etterbehandling. Videre operasjoner av området (derom marginene skulle være urene) vil alltid være vanskeligere å utføre i og med at man ikke nøyaktig hvor den originale svulsten satt.

For hudsvulster / bindevevssvulster som mast celle svulster og bløtvevssarkomer bør man fjerne 2-3cm av ‘normalt vev’ rundt svulsten som lateral margin, samt et dypt fascial plan, dvs fascia på muskellaget under svulsten (fett er ingen barriere for kreft celler). Dette gjør at såret som regel blir mye større enn forventet, samt at rekonstruksjon av huden bør planlegges. I tillegg bør hansker og operasjonssett byttes før rekonstruksjonen starter slik at mulig kreftceller ikke smitter over i det ‘rene ’operasjonssåret som skal rekonstrueres.  På grunn av den store operasjonen / rekonstruksjonen som skal utføres er det viktig å klippe/barbere et stort område av huden rundt hele området som skal opereres/rekonstrueres.

Før operasjon

Før operasjonen utføres er det viktig at pasienten har undergått fullstendig  ‘staging’, samt vite om svulsten er resekterbar.  ‘Staging’ betyr å finne ut om svulsten har spredd seg / hvor langt svulsten har spredd seg  (dvs hvilket ‘stage’ kreften er på). Formen for staging avhenger av hva slags type kreftsvulsten er (ulike kreftsvulster sprer seg på ulik måte), men innebærer som regel FNA med cytologi av lokale lymfeknuter, røntgen av thorax og ultralyd av buken. Staging har mye å si for prognosen av kreften,  om kirurgi er indisert, og man skal utføre kurativ eller ‘palliativ’ kirurgi.

I noen tilfeller hvor kreften allerede har spredd seg til de lokale lymfeknutene vil kirurgi fortsatt være aktuelt for redusere kreftbyrden, men pasienten vil mest sannsynlig trenge oppfølging med cellegift postoperativt.

Pre operativ bildediagnostikk som f.eks. CT / MR vil og av og til være indisert, spesielt ved fjerning av svulster i indre organer, knokler og muskelvev. CT /MR vil gi en bedre oversikt over svulsten, hvilke organer / vevsplan som er involvert, blod tilførsel til svulsten og omkringliggende organer. Dette gir ofte en bedre oversikt over om svulsten er resekterbar eller ikke, hvor store marginer som må fjernes, samt gi en bedre oversikt over fjern metastaser til lunger / lymfeknuter.

Det er og viktig å tenke på at svulster på steder som kan høres realtivt ‘avskrekkende ut’ som f.eks i lever / thorax / binyrer etc kan ha en relativt god prognose hvis oppdaget på et tidlig stadium,  og  kirurgi av mange av disse svulstene kan være kurativt dersom operasjonen blir utført av en erfaren onkologisk kirurg etter avansert bildediagnostikk.

Vår kompetanse på kreft

På Evidensia Oslo Dyresykehus har vi både kunnskap og kompetanse til å utføre både enkle og avanserte onkologiske utredninger, eier veiledning med tanke på forventninger, prognose, behandling og oppfølging, samt utføre avansert onkologisk kirurgi på de fleste organsystemer (inkludert kjeve, thorax, lunger, lever, nyrer / binyrer, Gastrointestinal  / urogenital tract, knokler & hud). I tillegg har vi døgnbemannet oppstalling som sørger for at pasienten får 24 timers overvåkning og pleie etter store kirurgiske inngrep og behandlinger.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker