Onkologisk utredning

Onkologiske pasienter kan henvises til oss for utredning og eventuell behandling. Utredningens omfang tilpasses den enkelte pasient, i samråd med eier og avhengig av hva som er gjort lokalt tidligere.

En så presis diagnose som mulig, samt god «staging» av pasienten, er essensielt for å kunne gi så god informasjon og rådgivning som mulig til kunden. Det vil ofte være mye vi KAN gjøre, vårt fokus er å finne hva som er RETT å gjøre for den enkelte pasient og eier. Dette innebærer at man ikke skal være redd for å henvise en pasient som kanskje ikke vil gjøre alt mulig, det kan være vel så verdifullt at kunden får god informasjon om tilstanden og mulighetene.

Eksempler på aktuelle undersøkelser og behandlinger:

  • Cytologiske og histologiske undersøkelser
  • Ultralydundersøkelse
  • CT
  • Cellegiftbehandling
  • Onkologisk kirurgi / rekonstruktiv kirurgi
  • Faglig fundamenterte drøftinger med eier for å finne riktig fremgangsmåte for den enkelte pasient

Dersom kunden bor langt unna, kan vår onkolog finne en plan i samråd med deg som henviser pasienten, slik at feks cellegiftbehandling kan følges opp lokalt.

 

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker