Ortopedi

Ortopedi handler om problemer i bevegelsesapparatet, dvs bein og rygg. Typiske symptomer på ortopediske problemer er

  • Halthet
  • Stivhet
  • Redusert aktivitet
  • Slikking eller gnaging på ben
  • Snubling

Utfordingen med slike problemer, er at mange ulike diagnoser kan gi samme symptomer. For beste behandling er korrekt diagnose nødvendig. En ortoped har spesialisert seg innen ortopedi, og har de beste forutsetninger for å hjelpe din hund eller katt.

Halthetsutredning / Ortopedisk undersøkelse

En halthetsutredning starter med en gjennomgang av sykehistorien. Videre vil ortopeden foreta en grundig klinisk undersøkelse og se dyret i bevegelse. Tilleggsundersøkelser er gjerne nødvendig, og kan inkludere røntgen, blodprøve, CT, artroskopi eller ultralyd.

Behandling av ortopediske problemer

Behandlingen avhenger av diagnosen. Det kan dreie seg om medisinsk behandling, rehabilitering og / eller kirurgi.

Henvisning

Enkelte haltheter er ikke enkle å diagnostisere, og vil kreve henvisning til en ortoped. Ved flere av våre Evidenisaklinikker, møter du ortopeder med ulike former for etterutanning og med lang erfaring med ortopediske utredninger. En grundig klinisk vurdering, sammen med eventuelle tilleggsundersøkelser som røntgen, CT, artrocentese, finnålsaspirat, biopsier, ultralyd, artroskopi, MR, serologi, andre blodprøver osv vil ofte bringe oss til en endelig diagnose.

Det er en stor fordel om røntgenbilder som evt er tatt tidligere sendes til oss i dicom-format, og at tidligere prøvesvar og bildediagnostiske rapporter foreligger i sin helhet.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker