Ortopedi

Ortopedi handler om problemer i bevegelsesapparatet, dvs bein og rygg. Typiske symptomer på ortopediske problemer er

  • Halthet
  • Stivhet
  • Redusert aktivitet
  • Slikking eller gnaging på ben
  • Snubling

Utfordingen med slike problemer, er at mange ulike diagnoser kan gi samme symptomer. For beste behandling er korrekt diagnose nødvendig. En ortoped har spesialisert seg innen ortopedi, og har de beste forutsetninger for å hjelpe din hund eller katt.

Halthetsutredning / Ortopedisk undersøkelse

En halthetsutredning starter med en gjennomgang av sykehistorien. Videre vil ortopeden foreta en grundig klinisk undersøkelse og se dyret i bevegelse. Tilleggsundersøkelser er gjerne nødvendig, og kan inkludere røntgen, blodprøve, CT, artroskopi eller ultralyd.

Behandling av ortopediske problemer

Behandlingen avhenger av diagnosen. Det kan dreie seg om medisinsk behandling, rehabilitering og / eller kirurgi.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten