Poliklinikk

Et besøk i poliklinikken er første stopp for de fleste av pasientene våre. Hit kommer dyr med alle de vanlige plagene som kløe, oppkast eller diaré, halthet, redusert apetitt osv. Her utføres den første undersøkelsen, og du som dyreeier er alltid med. Din beskrivelse av hvordan dyret har det og hva som har skjedd er en viktig del av veterinærens undersøkelse, og hjelper til med å stille riktig diagnose.

Vi behøver iblant å komplettere beskrivelsen din og veterinærens kliniske undersøkelse med ytterligere undersøkelser, for eksempel med blodprøver, røntgen, ultralyd og EKG, for å få en oversikt over hva som er det beste for dyret ditt. En del undersøkelser og prøver tar lengre tid, og da får dyret bli hos oss i løpet av dagen. Iblant må dyret legges inn for videre behandling eller observasjon.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker