Reise med dyr

Regler for innførsel av hund, katt eller andre dyr til Norge fra utlandet

Det er en del å sette seg inn i dersom du skal reise inn til Norge med en hund, katt eller et annet dyr. Hva som kreves avhenger av hvilket land du reiser fra, hva slags dyr du skal ha med, hvor mange det er med mer. Reglene endres også jevnlig.

Vi anbefaler at du bruker Mattilsynets reiseveileder for å være sikker på hva som gjelder i ditt tilfelle. Går inn på www.mattilsynet.no og les mer der.  Husk det er eiers ansvar at dyret tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav fastsatt av Mattilsynet.

Når du har oversikt over hva som trengs for å reise, kan vi hjelpe deg med ID-merking, pass, rabiesvaksine, ormekur, eventuelle helseattester med mer.

Krav til transportbur når dere skal fly

Flyselskapene har regler for hva slags transportbur du kan frakte dyrene i. Dyret må kunne stå oppreist, det må også kunne snu seg helt rundt i buret. I tillegg må må buret være så solid at det ikke kan klemmes ut av fasong. Flyselskapene godkjenner ikke sammenleggbare bur fordi de kan klappe sammen under transport. Sjekk alltid med flyselskapet om det buret du har er godkjent. Endel flyselskap tillater mindre hunder inne i kabinen, men dette varierer så det er lurt å sjekke med det enkelte selskap.

Reisesyke hos hund og katt

Mange eiere opplever at hunder og katter deres mistrives under reising. Det er som regel kvalme eller stress/redsel som plager dyret når de er ute på reise med ulike transportmidler. De mest fremtredende symptomene er oppkast, sikling, uro og pesing. Det er flere tiltak du kan gjøre for å gjøre reisingen mer behagelig for hunden eller katten din. Når det gjelder bilkjøring anbefales tidlig tilvenning med flere kortere turer. Når dette fungerer kan lengden gradvis økes.

Kvalmedempende eller angstdempende medisiner kan benyttes med god effekt hos hund, dessverre med mer variabel effekt hos katt. Det finnes ikke reseptfrie legemidler til dyr, så kontakt din faste veterinær for hjelp.

Andre typer beroligende og stressdempende hjelpemidler er feromoner. Disse anbefales brukt som eneste behandling, eller som tilleggsbehandling til reisesyketabletter. Feromoner gir hunden eller katten en følelse av ro og tilfredshet i fremmede omgivelser, og fås kjøpt hos veterinær.

God tur!

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker