Reptilmedisinsk konsulenttjeneste

Etter at det i august 2017 ble lovlig med en rekke reptilarter i Norge, har antallet reptilmedisinske henvendelser til dyreklinikker økt. Ikke alle er like godt kjent med pasientgruppen. Monica Heggelund ved Evidensia Oslo Dyresykehus har arbeidet med reptiler i over 20 år, og kan nå tilby en reptilmedisinsk konsulenttjeneste slik at de lokale dyrleger rundt om i landet lettere kan hjelpe denne pasientgruppen.

Monica Heggelund undersøker skjeggagamen Knerten

Monica Heggelund ved Evidensia Oslo Dyresykehus tilbyr nå reptilmedisinsk konsulenttjeneste. Her undersøkes skjeggagamen Knerten

Generell informasjon

Konsulenttjenesten vil hjelpe deg som praktiserende dyrlege med å undersøke og behandle reptiler som tar kontakt. Du sender inn opplysninger om pasienten, og får tilbake et svar fra Monica Heggelund med gode råd til hvordan pasienten skal undersøkes og behandles videre.

Praktisk utførelse

Det er utarbeidet egne skjema for denne tjenesten, et til kunden og et til den lokale veterinæren. Disse sendes digitalt.

Gå til henvisningsskjema

Svar gis tilbake på mail.

Rådene vil gis etter grundig gjennomgang av all tilgjengelig informasjon rekvirerende veterinær formidler. Det er imidlertid viktig å være klar over begrensningene som ligger i å ikke ha undersøkt pasienten selv, eller ha snakket direkte med eier. Det endelige ansvaret for pasienten ligger fortsatt hos behandlende veterinær.

Svartid

Standard svartid for denne tjenesten er 72 timer (3 virkedager). Ved akutt og alvorlig sykdom hos reptilpasienten kan mailen merkes med «haster».

Pris på reptilmedisinsk konsulenttjeneste

Pris for tjenesten avhenger av problemstillingens omfang; konsultasjonene graderes i liten, standard, stor. Rekvirerende veterinær mottar faktura fra Evidensia Oslo Dyresykehus en gang i måneden, og viderefakturerer kunden.

 

Gå til henvisningsskjema

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker