Spinalpunksjon CSF

Rundt ryggmargen finnes det en væske som man kan ta prøve av for å avdekke ulike sykdommer i nervesystemet. Slik prøvetagning kalles spinalpunksjon. Væsken heter cerebrospinalvæske, og forkortes CSF.

Dyret må bedøves og det aktuelle området må barberes i forkant. Væsken kan tas fra ulike steder på dyret, ved nakken eller ved halen. Det kreves en erfaren veterinær for å kunne utføre denne prøvetakingen, da det foreligger en viss risiko ved inngrepet ettersom prøven tas i nærheten av følsomt nervevev.

For å diagnostisere blant annet meningitt (hjernehinnebetennelse) må det tas en CSF prøve.

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker