Spinalpunksjon CSF

Rundt ryggmargen finnes det en væske som man kan ta prøve av for å avdekke ulike sykdommer i nervesystemet. Slik prøvetagning kalles spinalpunksjon. Væsken heter cerebrospinalvæske, og forkortes CSF.

Dyret må bedøves og det aktuelle området må barberes i forkant. Væsken kan tas fra ulike steder på dyret, ved nakken eller ved halen. Det kreves en erfaren veterinær for å kunne utføre denne prøvetakingen, da det foreligger en viss risiko ved inngrepet ettersom prøven tas i nærheten av følsomt nervevev.

For å diagnostisere blant annet meningitt (hjernehinnebetennelse) må det tas en CSF prøve.

 

Klinikker som tilbyr denne tjenesten

Pris for spinalpunksjon csf kan variere fra klinikk til klinikk, finn din lokale prisoversikt her.