Evidensia Trondheim Dyresykehus

Evidensia Trondheim Dyresykehus

Dyresykehus med Trøndelags beste tilgjengelighet

I dag: Døgnåpent

Akuttvakt

Ring 73 91 80 01 ved akutt skade eller sykdom hos ditt kjæledyr.
 
Våre medarbeidere
Marianne Moljord

Veterinær

Marianne Moljord

Marianne er utdannet ved Norges Veterinærhøgskole. Hun er en viktig del av vårt team, og er godt i gang med etterutdanning på ortopedi (sykdommer i bevegelsessystemet), og har også mye fokus på akuttmedisin. Hun deltar både i poliklinikk, utredning og behandling av innlagte pasienter, samt at hun også jobber i akuttmottaket. Hun har tatt rikelig med kurs i særlig ortopedi, men også IVC graduate academy og billeddiagnostikk har vært på agendaen.